Nyheter

Aneo storsatsar på storskalig solkraft i Sverige

Aneo går in med kapital för att realisera solcellspark i Gislaved utvecklad av Sunna Group, vilket blir den första storskaliga solparken i det norska bolagets portfölj. Aktörerna går in med över 100 MSEK för en lokal etablering som kommer att bli en av Sveriges största solcellsparker.

Sunna Group, en snabbt växande aktör inom storskalig solkraft och förnybar energi, meddelar idag att finansieringen för deras nya solcellspark har säkrats och att projektet nu är klart för att börja byggas. Solcellsparken, som kommer att byggas utanför Gislaved, beräknas ha en kapacitet på 15 megawatt och generera 15 miljoner kilowattimmar årligen. Detta motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för mer än 3000 villor.

– Vi är oerhört nöjda över att kunna meddela att finansieringen för vår första solcellspark har säkrats, säger Marcus Qviberg, VD för Sunna Group. Det här projektet är ett viktigt steg framåt i vårt arbete med att minska beroendet av fossila bränslen och att bidra till en mer hållbar framtid. Vi är tacksamma för stödet och förtroendet från Aneo och ser fram emot att både påbörja byggandet av den här parken, men också att fortsätta utveckla fler projekt ihop framåt.

Projektet har möjliggjorts genom en första saminvestering i en solpark tillsammans med Sunnas kapitalpartner Aneo, en ny nordisk koncern för förnybar energi med huvudkontor i Trondheim. Investeringen visar på det stora intresset som finns i både Sverige och Norge för förnybar energi i samklang med en vilja att stödja hållbar utveckling.

– Vi är mycket nöjda med att realisera vårt första storskaliga solkraftsprojekt i Sverige redan sex månader efter vår investering i Sunna Group. Vi på Aneo har som mål att utveckla upp till 2 TWh solkraft till 2030, vilket motsvarar årsförbrukningen för cirka 100 000 hushåll. Sverige är ett mycket centralt fokusområde för oss, säger Aneos tillförordnade vd Olav Sem Austmo.

Solparken Skogsmusen, som projektet kallas, byggs på en yta av 27 hektar brandskadad skogsmark, motsvarande cirka 45 fotbollsplaner. Sedan tidigare har anläggningen fått klartecken från Länsstyrelsen i Jönköping och markberedning av området har inletts. Byggnationen av solcellsparken kommer att starta under 2023 och parken förväntas stå klar i slutet av året.

– Området är mycket väl lämpat för en solcellspark, utan någon större påverkan på naturen. Solparker av denna storlek kräver mycket mark, och vi vill utveckla ny förnybar energiproduktion så skonsamt som möjligt. Vi ser det som positivt att kunna utnyttja en brandskadad skogsfastighet för solenergiproduktion, säger Kari Skeidsvoll Moe, koncerndirektör för tillväxt av förnybar energi på Aneo.

Fakta:

Projekt Skogsmusen

Storlek: 27 hektar

Effekt: 15 MW

Produktion: 15 000 000 kWh per år, motsvarande hushållsel för 3 000 villor

Plats: Gislaved, Jönköpings län

Byggstart: våren 2023

Driftsättning: hösten 2023