Nyheter

Stora klimatbesparingar när Kalmarsundsverket byggs

I Kalmar byggs det just nu ett nytt och modernt reningsverk som är en av regionens största investeringar. Swerock står för leveransen av 15 000 kubikmeter ECO-Betong till projektet, ett materialval som kraftigt minskar klimatpåverkan.

Byggnationen av Kalmarsundsverket startade under hösten 2022, med pålning av grunden. I slutet av året genomfördes de första leveranserna av ECO-Betong, lokalt tillverkad på fabriken i Kalmar.

– Den ECO-Betong vi levererar ska bland annat användas till att gjuta kranfundament, bassängbottenplattor, bassängväggar och bassängbalkar. Det är en stor volym och projektets stora utmaning är att reningsverk har en kemisk påverkan på betong. Då krävs det speciallösningar, något Swerock ett stort kunnande kring. Det är viktigt att både ha rätt teknisk lösning och rätt produktval, säger Lars Haraldsson, biträdande avdelningschef på Swerock.

ECO-Betong är en produkt där delar av cementen ersätts med Merit, det vill säga slagg från stålindustrin. En fördel är att klimatpåverkan reduceras, i det här projektet minskas mängden koldioxid med 10 procent jämfört med traditionell betong. En annan fördel är att ECO-Betong är mer beständig jämfört med traditionell anläggningsbetong.

– VA-anläggningar har ofta en kemiskt aggressiv miljö vilket ställer höga krav på betongen. Det är viktigt att den har en hög beständighet och det har ECO-Betong. Den är bland annat mer tät mot inträngning av gaser och vätskor, vilket gör betongen mer motståndskraftig, säger Oskar Linderoth, produktutvecklare på Swerock.

Leveranserna sker under en 18 månaders period. Först ut ska det gjutas en stor bassäng på 3 600 kubikmeter vilket kommer att göras i sex olika etapper.

Kalmarsundsverket, som är ett kretsloppsverk, är en av Kalmars viktigaste framtidssatsningar. Utöver att ta hand om samhället spillvatten kommer vatten återvinnas för användning till bevattning och industri. Kalmarsundsverket kommer även producera ett certifierat jordförbättringsmedel likväl som gas som kommer ge el och värme.

Det är Serneke som bygger Kalmarsundsverket på uppdrag åt Kalmar Vatten AB. För att möta framtida krav och utveckling i regionen krävs det ett nytt och modernt reningsverk.

Kalmarsundsverket beräknas vara klart för idrifttagning 2026.

Illustration: Tengbom