Nyheter

Spetsutbildning ska stävja den alarmerande ingenjörsbristen

Det pågår en fjärde industriell revolution i Sverige. Med hjälp av hög grad automatisering och högteknologisk produktion blir industrin både konkurrenskraftig och miljösmart. Omvandlingen innebär också nya kompetensbehov. Norrbotten bär den globala ledartröjan för den nya typen av grön och tekniskt avancerad industri. En nyckelkompetens i de snabbt växande industrierna är underhållsingenjörer. De ansvarar för underhållsarbetet så de automatiska processerna flyter felfritt. Nu öppnar ansökan till distansutbildningen till underhållsingenjör.

Med tusen miljarder i investeringar i grön industri och ett rekryteringsbehov av tusentals nya medarbetare står de producerande företagen i norra Sverige inför en jätteomvandling. Både företrädare för näringslivet och politiken lyfter kompetensfrågan som en riksangelägenhet. Att lyckas med den tekniska och gröna omvandlingen, liksom kompetensförsörjningen, har många fördelar.

Med automation och digitalisering minskas de producerande företagens klimatpåverkan. Vidare är det nyckeln för svenska företags konkurrenskraft mot andra länder. Att lyckas tillsätta rätt teknisk kompetens är med andra ord en vinst för hela samhället. Utbildnings-, matchnings-, och bemanningsbolaget Lernia satsar därför på utbildningen till underhållsingenjör.

– Den globala konkurrensen är stenhård. Behovet av tekniskt utbildad kompetens inom industrin är massiv – och det är därför vi tillsammans med näringslivet startar den här utbildningen, säger Ulla Gustafsson, verksamhetschef på Lernia Yrkeshögskola.

Yrkesrollen spelar en nyckelfunktion när det kommer till att riskminimera driften och öka hållbarheten inom industrierna. Tack vare ett bra underhåll kan utrustningen hålla hela sin tekniska livslängd. Underhållsingenjören tar också hänsyn till nya krav gällande hälsa, säkerhet och miljö. Utbildningen genomförs på halvfart på distans. Därför är upptagningsområdet brett och lämpar sig särskilt väl till den som jobbar extra. Bland framtida arbetsgivare finns bland annat LKAB, Hybrit och SSAB.

– Som underhållsingenjör jobbar man lite bakom kulisserna men spelar en huvudroll för att ha stabila anläggningar som är konkurrenskraftiga. Vi ser en stor efterfrågan på yrket som bara ser ut att öka, säger Mattias Ericsson på företaget Quant.

Foto: Convegni_Ancisa