Nyheter

Elförbrukningen i mars

Under mars minskade den distribuerade elen till hushåll och mindre företag via E.ON:s elnät med 11 procent, jämfört med föregående år. Räknas de större företagen in blir den totala minskningen 6 procent.

– Det är sjunde månaden i rad som vi ser rejäla energibesparingar. Det höga elpriset har verkligen skapat ett förändrat beteende som håller i sig, säger Terje Frennefalk, pressekreterare på E.ON.

Eldistributionen via E.ON:s elnät till hushåll och mindre företag minskade från 965 GWh under mars 2022, till 854 GWh under mars 2023. Den totala eldistributionen minskade från 3 217 GWh under mars 2022, till 3 009 GWh 2023.

Siffrorna är temperaturkorrigerade.