Nyheter

BIld av Arek Socha @ Pixabay

Så går elektrifieringen i Norden

Energimarknaden är fortfarande i ett ansträngt läge där både privatpersoner och företag gör så gott de kan för att spara in på sin elförbrukning. Men trots att elen har blivit dyrare att nyttja, är den fortfarande nödvändig för den större bilden. Därför finns det en strävan om att istället elektrifiera länder, på ett sätt som gör att de kan använda sin el mer effektivt. Här är Norden en ledande region på världskartan.

Elektrifieringen i Norden går på flera fronter framåt, vilket har sin grund i hur mycket vi investerar i förnybar energi och elektrifiering. Nordiska länder har ambitiösa mål för att minska koldioxidutsläppen och öka användningen av förnybar energi, vilket driver på utvecklingen av elektrifieringsteknologier.

Snabbare takt för utbredningen av solceller

Solceller är en alltmer populär källa för förnybar energi, och de senaste tekniska framstegen inom solcellsteknik har möjliggjort förbättrade effektivitetsnivåer och lägre kostnader för att driva på dess expandering.

Norden har de senaste åren varit ledande när det kommer till att investera i förnybar energi och solcellsteknik. I Sverige driver en aktör som Svea Solar på omställningen till en fossilfri värld genom att bygga stora och effektiva solcellsparker som stora företag ansluter sig till. Du som är intresserad av processen kan kolla in här för att se hur deras projekt rör på sig.

Men det är inte bara bland företag i Norden, och i synnerhet Sverige, som bruket av solceller ökar. September 2022 blev en rekordmånad för energijätten E.ON då fler än 1500 hushåll anslöt sig till deras solcellsanläggningar. Anslutningstakten är nu dubbelt så hög som för ett år sedan och tre gånger så hög som för två år sedan, uppger E.ON i sin andra årsrapport för 2022.

Motstånd mot vindkraftparker

Elproduktionen i Sverige och övriga Norden måste fortsätta att öka för att den på sikt ska kunna försörja tillräckligt med el. Här beskrivs utbyggnaden av vindkraftparker som en nyckel, men enligt en ny rapport som Dagens Nyheter publicerat finns det ett stort motstånd hos kommunerna som stoppar majoriteten av dem.

Flera kommuner menar att vindkraftparker kan ha en negativ inverkan på deras miljö, vilket lett till att så många som 73% av alla byggen stoppats runt om i Sverige. Motståndet mot vindkraftparker är inte bara stort i Sverige, utan också i Norge och Finland. Däremot är det betydligt mindre i Danmark.

Elektrifieringen av transportsektorn vill framåt

En annan väsentlig del av den nordiska elektrifieringen är den av transportsektorn, som rör sig framåt då samtliga länder satsar på att minska koldioxidutsläppen genom elektrifierade fordon. Enligt färdplanerna som tagits fram inom ramen för Fossilfritt Sverige kan vägtransporter, sjöfart och flyg ställa om till fossilfritt innan år 2045.

För att kunna hålla tidslinjen och nå målbilden jobbar man nu på att korta tiden för tillståndsprocesser och markåtkomst för elnätet som man vill bygga ut betydligt mer. Man vill även se till att allt fler elfordon byggs och förbereda infrastrukturen för el och vätgas på flygplatserna.

Även om det finns motstånd runt bygget av vindkraftparker rör väsentliga delar av elektrifieringen i Norden sig framåt. Att elektrifiera industrin, transportsektorn och bostäder är alla viktiga delar av Nordens strategi. De teknologiska framsteg som görs inom dessa områden bidrar till en ökad användning av förnybar energi och minskade koldioxidutsläpp.