Nyheter

Alarmerande kompetensbrist globalt – fortsatt hög även i Sverige

Arbetsgivare världen över slår larm om en ökad kompetensbrist inom en rad yrkesområden. I Sverige är det drygt tre av fyra svenska företag som uppger att de har svårt att hitta personer med rätt kompetens, samma höga nivå som vid förra årets undersökning. Samtidigt fortsätter den globala kompetensbristen att öka, vilket leder till ytterligare konkurrens internationellt.

Det visar en undersökning från ManpowerGroup.

– Även om den svenska arbetsmarknaden ser ut att kylas av något under våren så är det fortsatt en dramatisk brist på kompetens inom en rad yrkesområden, exempelvis inom tillverkningsindustrin och IT-sektorn. Det råder även brist på miljö- och hållbarhetsexperter och kompetens inom operatörs- och logistikområdet. Det är naturligtvis extra bekymmersamt för oss i Sverige att kampen om talangerna hårdnar i ett läge då det satsas stora resurser på nya hållbara och kompetensintensiva verksamheter som kräver specialister på en rad olika funktioner, säger Mikael Jansson, vd på ManpowerGroup.

Tre av fyra svenska arbetsgivare hittar inte rätt kompetens

ManpowerGroups kompetensbristundersökning Talent Shortage baseras på intervjuer med mer än 40 000 arbetsgivare i 40 länder, varav 766 intervjuer i Sverige. Mer än tre av fyra svenska arbetsgivare, 77 procent, säger att de har svårigheter att hitta personer med rätt kompetens. Siffran är på samma rekordhöga nivå som förra året och Sverige ligger nu på genomsnittet bland de 40 undersökta länderna.

IT toppar listan över bristkompetenser

IT- och datakompetens toppar fortsatt listan över bristkompetenser, både i Sverige och globalt. Ny tvåa på svenska arbetsgivares bristlista är kompetens inom hållbarhets- och miljöområdet, sannolikt som en följd av ökat fokus och regelverk inom dessa områden.

– Det vi nu ser kan vara fortsatta post-pandemieffekter, där många passade på att byta bransch eller vidareutbilda sig när verksamheter drog ner eller i vissa fall stängde helt, samtidigt som utvecklingen går mycket snabbt inom en rad områden. Mitt råd till arbetsgivare som inte hittar rätt kompetens är att jobba strategiskt med kompetensinventering, hyra in vid behov och samtidigt satsa på kompetenshöjning för att tillgodose sin verksamhets behov, säger Mikael Jansson.

Kompetensbristen fortsätter öka globalt

Globalt har 77 procent av alla arbetsgivare svårt att rekrytera rätt kompetenser, vilket är en rekordhög siffra och en drastisk försämring på bara fem år – 2018 var motsvarande siffra 45 procent. Förra året rapporterades de högsta siffrorna från länder i Asien men i år har Tyskland seglat upp som tvåa efter Taiwan. Portugal har fortsatt stora problem med kompetensbrist och är fyra på den globala listan. Bland de nordiska länderna som ingår i undersökningen uppger hela 81 procent av arbetsgivarna i Finland att de har svårt att hitta rätt kompetens, medan Norge ligger strax under Sverige med 74 procent.

De största bristkompetenserna i Sverige 2023:

1. IT- och datakompetens
2. Hållbarhets- och miljökompetens
3. Administrations- och supportkompetens
4. Operatörs- och logistikkompetens
5. Tillverknings- och produktionskompetens

De mest attraktiva egenskaperna i Sverige 2023:
1. Pålitlig och ansvarstagande
2. Aktivt lärande och nyfikenhet
3. Initiativtagande
4. Resonerande och lösningsorienterad
5. Ledarskap och social förmåga
6. Kreativitet

Länderna med störst kompetensbrist 2023:
1. Taiwan: 90 procent
2. Tyskland: 86 procent
3. Hongkong: 85 procent
4. Portugal: 84 procent
5. Puerto Rico: 83 procent

Om undersökningen Talent Shortage

ManpowerGroups kompetensbristundersökning Talent Shortage baseras på intervjuer med mer än 40 000 arbetsgivare i 40 länder. I Sverige har 766 intervjuer genomförts. I år är det 16 år sedan undersökningen startade.