Nyheter

Turbulenta marknadsförhållanden får flera tillverkare att flytta fokus på sina digitala investeringar

Den globala affärstransformationsbyrån Valtech, i samarbete med Copperberg, har publicerat sin andra årliga globala forskningsrapport med titeln Voice of Digital Leaders in Manufacturing 2023, där man har undersökt globala digitala ledare och beslutsfattare inom B2B från stora industriella tillverkare.

Jämfört med resultaten från förra årets rapport visar årets resultat en förändring i tillverkarnas prioriteringar när det gäller digitala investeringar mot bakgrund av affärsstörningar, utmaningar med organisationsförändringar och kundernas krav på digitala transaktioner.

Som ett resultat av att affärsstrategierna utvecklas, har digital mognad och ambitionsnivåerna påverkats:

Nästan hälften av respondenterna (47%) uppgav att de kommer att öka sin digitala investeringsbudget med upp till 20% under 2023 – en minskning från förra årets 63%.

Antalet respondenter som ökade sina digitala investeringsbudget med mer än 20% under 2022 har sjunkit från 20% till 3% under 2023.

På frågan om deras organisations digitala mognad när det gäller att bygga motståndskraft och förbättra grundläggande tjänster, uppgav 63% att deras digitala mognad är i nivå med deras konkurrenter.

Medan majoriteten av respondenterna (59%) beskrev sig själva som ambitiösa när det gäller digitalisering, kallade endast 3% sig själva för marknadsledare – en betydande minskning från förra årets 24%.

– I en osäker marknad påverkad av problem med försörjningskedjor, globala kriser och ständiga cykler av inflation och recession har tillverkare uppmanats att bygga motståndskraft. 60% av undersökningsdeltagarna nämnde inflation och ökade driftskostnader som det största hotet mot deras organisations framgång, säger Mascha Tamarinof, Global Vertical Lead, B2B på Valtech. Ambitionsnivåerna har dämpats, men investeringar inom digitalisering är fortsatt starka. Vi ser också en förändring mot ett composable synsätt när det gäller IT-infrastruktur. Detta driver på en mer agil uppbyggnad som gör att tillverkare kan svara snabbare på förändrade kundförväntningar och marknadsförhållanden.

Enligt årets undersökningsrespondenter är internt samarbete och kommunikation nyckeln för att maximera digitala investeringar. Men, majoriteten (63%) av respondenterna rapporterar att trots att deras organisation delar digitala agendor över hela företaget finns det inget tvärfunktionellt samarbete mellan regioner eller mellan avdelningar.

Behovet av att ta itu med den organisatoriska agendan stöds av följande undersökningsresultat:

Nästan en tredjedel (31%) av respondenterna sa att kulturell förändring är det största hindret när det kommer till att implementera digitala strategier.

27% av respondenterna sa att de saknar en tydlig plan när det gäller deras digitala initiativ och verksamhet eftersom de utförs isolerat baserat på region, affärsenhet eller projekt.

1 av 10 (9%) respondenter får inte det C-level stöd de behöver för att genomföra sina digitala transformationsprojekt.

– Dagarna av tillfälliga digital experiemnt och innovation med en osäker tid till marknaden är över. Styrelserum och ledare kommer att prioritera digitala initiativ baserat på deras förväntade bidrag till affärsvärdet och hastigheten på vilket detta kan låsas upp, säger Herbert Pesch, Managing Director, B2B på Valtech. Många ser möjligheter att generera konkret affärsvärde genom att erbjuda e-handel och digitala tjänster på ett integrerat sätt. Det innebär att sammanföra olika tjänster genom en kundportal och erbjuda en enhetlig, sömlös upplevelse till sina kunder. Men för att kunna göra det måste tillverkarna först lösa sina organisatoriska utmaningar, som att få 100% stöd från högsta ledningen och att överbrygga de många, stora klyftorna mellan deras silouppdelade avdelningar.

När tillverkare år 2023 strävar efter att maximera avkastningen på sina befintliga digitala investeringar, rapporterar de att de motiveras av kostnadseffektivitet när det gäller att utnyttja kraften i det digitala (27%). Att säkra kundlojalitet och kundnöjdhet genom bättre upplevelser och leverans av tjänster och produkter (25%) är en stark utmanare.

Undersökningen visar också att det finns en förskjutning mot en composable eller ”headless” -approach, software-as-a-service (SaaS) -plattformar och industriell servitisering. 43% av respondenterna väljer composable lösningar av högsta kvalitet som stöds av anpassade mikrotjänster för sin digitala strategi. Genom att anta flexibla lösningar som kan anpassa sig till förändring kan tillverkare bättre svara på kundkrav via sina eCommerce-plattformar, kundportaler och digitala tjänster – ett område som 52% av tillverkarna säger att de kommer att fokusera på det kommande året.

– Tillverkare förlitar sig på digitala verktyg för att förenkla komplexa affärsprocesser och underlätta eftermarknadstransaktioner med sina kunder, säger Lisa Hellqvist, VD på Copperberg. B2B-kundernas preferens att använda digitala kanaler för sina transaktioner växer, vilket understryker behovet av enkla och friktionsfria användarupplevelser. När intern anpassning har uppnåtts kan tillverkare utnyttja digitala investeringar till fullo för att bli mer kundcentrerade och expandera sina e-handels- och dataanalysfunktioner på ett så kostnadseffektiva sätt som möjligt. Det är fantastiskt att läsa så många tips och råd i den här rapporten från ledare om deras digitala transformation.

Om undersökningen The Voice of Digital Leaders

Valtechs årliga undersökning av tillverkningsledare fokuserar på den nuvarande statusen för deras investeringar i digitala transformation, framsteg och fokus. Syftet är att bättre förstå utmaningarna inom branschen, ge tillverkare en resurs att dela mål, affärsstrategier och utmaningar med branschkollegor när de navigerar utmaningarna under året. När tillverkare går in i nästa fas av sin digitala transformation kommer resultaten och rekommendationerna att ge dem möjlighet att fatta mer välgrundande beslut när de förverkligar sina digitala ambitioner.

För att ladda ner en kopia av rapporten:

https://www.valtech.com/whitepapers/the-voice-of-digital-leaders-in-manufacturing-2023/