Nyheter

Svenska techföretaget Voxo tar in 20 miljoner kronor för den internationella expansionen

Voxo är en AI-baserad konversationsintelligensplattform som bearbetar, analyserar och visualiserar röstkonversationsdata. Det nya kapitalet kommer att användas för att utöka verksamheten för att möta den växande marknadens efterfrågan på realtidsinsikter och kvantitativ konversationsanalys. 2022 lanserade Voxo sin egenutvecklade språkmotor för de nordiska språken som kan tillämpas i flera olika branscher, från bank till detaljhandel.

Satsningen leds av befintliga och nya investerare inklusive Beijer Ventures, Vitec (genom Malmkroppen), NFT Ventures, samt entreprenörerna Ashkan Pouya och Pär Pettersson.

Under det senaste året växte företaget med över 400 procent till 7 Mkr ARR och räknar med att växa med 300 procent 2023. Bland kunderna idag finns Electrolux, Trafikverket, Coop, IF med flera.

– 2022 var ett genombrottsår för oss där vi, efter många år av att utveckla vår teknik och kunna använda superdatorer i samarbete med akademin, lanserade vår talmotor som har över 60 procent högre noggrannhet än branschledande företag som Google . Konversationsunderrättelsemarknaden kommer att bli enorm och det nya kapitalet kommer att göra det möjligt för oss att möta den höga efterfrågan vi nu ser. Målet är att snabbt ta en marknadsledande position i våra nordiska grannländer med sikte på Europa, säger Johan Johansson. Wadenholt, vd och medgrundare av Voxo.

Företagets egenutvecklade AI-plattform har väckt intresse från bland annat Microsoft, vilket resulterat i ett partnerskap med fokus på OpenAI. Partnerskapet syftar till att Voxo, som nordisk aktör i samarbete med Microsoft, bygger tjänster ovanpå GPT-tekniken inom konversationsintelligens. Samtidigt fortsätter vi att arbeta med akademin och andra teknikaktörer, såsom AWS, för att fortsätta leverera tjänster baserade på vår egenutvecklade AI-teknik.

– Hittills har vi fokuserat på Enterprise-marknaden, men tack vare satsningen lanserar vi även plattformen för den breda massan inom några månader. Via en app kommer användarna att kunna spela in och sammanfatta både fysiska och digitala möten, säger Johan Wadenholt.

Genom att använda avancerade algoritmer och analys av ljudvågor kan Voxos teknologi också förstå känslomässiga tillstånd i samtal och förbättra professionella samtal som kundservice, rådgivning eller andra möten.

– Vi är mycket glada över att ha fått ett så starkt förtroende från våra befintliga och nya investerare. Vi är nu välfinansierade och positionerade för att hjälpa till att driva utvecklingen inom konversationsintelligens och sätta Sverige på kartan i att utveckla tillämplig AI-teknik. Vi är stolta över att kunna skapa förutsättningar för att nordiska företag ska ha samma tillgång till konversationsunderrättelser som amerikanska och engelska företag, säger Johan Wadenholt, vd för Voxo.

På bilden: Johan Wadenholt, CEO, Voxo