Nyheter

Digitaliseringen ökar hos skånska företag men kompetensbrist råder

Sverige är ett exportberoende land och exportvärdet uppgår till 45 procent av BNP. Hela 70 procent av allt som exporteras är tillverkade produkter som görs eller förädlas i Sverige, enligt SCB. Samtidigt hopar sig orosmolnen bland många av de tillverkande industrierna – jobben kan hamna utomlands på grund av kompetensbrist.

Både digitaliseringen och den gröna omställningen av industrin ställer helt nya krav för skånska företag. Nu öppnar utbildnings- och bemanningsföretaget Lernia ansökan till en yrkesutbildning i Malmö som ska ge skånska företag rätt kompetens för framtiden.

Det sker en ökad digitalisering på skånska företag inom tillverkningsindustrin och det ställer nya, och högre krav på kompetensen hos medarbetarna. Bland annat krävs fler automationstekniker. Men svårigheter att rekrytera sätter käppar i hjulet för många företag. Bristen på kompetens hotar utvecklingen i regionen när ny teknik man investerat i inte kan användas fullt ut eller att man förlorar tänkbara uppdrag.

Framförallt är det många småföretag som drabbas av att det är svårt att hitta utbildade automationstekniker.Därmed kan företagen inte heller helt dra nytta av automatiseringens vinster. Det är en av anledningarna till att den nya utbildningen till automationstekniker nu startar i Malmö.

– Den här yrkesrollen är nog den mest eftertraktade inom nuvarande industri. Företagen slåss om samma personal vilket inte är en hållbar utveckling. Jag har varit med om att man tvingats säga nej till nya uppdrag på grund av personalbristen. Om bara fler kände till vad jobbet innebar tror jag fler skulle bli lockade av möjligheterna, säger Mattias Ericsson på Quant Service Sweden.

Svenska industriföretag har länge larmat om utmaningar att hitta teknisk kompetens – behov som ökar när industrin blir mer automatiserad och hållbar. Det är något som är avgörande för svensk konkurrenskraft mot andra länder, men även landets förmåga att ställa om till en fossilfri industri. För att en anläggning ska kunna producera mer effektivt behövs hög automationsgrad, vilket i sin tur leder till att produktionen blir mer resurseffektiv och därmed mer hållbar. Som automationstekniker har man teknisk spetskompetens där man lär sig automatisera, felsöka och optimera produktionen.

– Den globala konkurrensen är stenhård. Behovet av tekniskt utbildad kompetens inom industrin är massiv och automationstekniker har en kompetens som företagen skriker efter för att kunna utveckla sina verksamheter, säger Ulla Gustafsson, verksamhetschef Lernia YH.

Automationstekniker – drift och underhåll av digitala produktionssystem är en tvåårig utbildning som bedrivs på distans med platsträffar i Malmö för att de studerande ska få bekanta sig med regionen och dess företag. Ansökan är öppen till den 15 maj.