Nyheter

Nu startar Huddinge Samhällsfastigheter sin stora satsning egenproducerad el

Nu startar Huddinge Samhällsfastigheters stora solcellsprojekt på allvar. Upphandlingen av de fyra första stora installationerna på sammanlagt 800 kW är nu igång.

– Genom att investera i solceller bidrar vi till ett robustare samhälle, en bättre ekonomi samt vi ökar vår hållbarhet varför beslutet att installera solceller är självklart. Med en beräknad livslängd på 25 år och en beräknad återbetalningstid som är kortare än så ger dessutom investeringen en god lönsamhet, säger Lars-Göran Sander, styrelseordförande, Huddinge Samhällsfastigheter.

Mellan 2023 och 2025 planerar företaget att installera en sammanlagd effekt på två megawatt.

– I en första etapp installerar vi fyra stora anläggningar på sammanlagt 800 kW installerad effekt, eller omkring 4 000 kvadratmeter solceller på fyra av våra större fastigheters tak, säger Karl Samuelsson, chef specialister och ansvarig för solcellsprojektet på Huddinge Samhällsfastigheter.

Satsningen på solceller kommer minska mängden inköpt el och göra företaget mindre beroende av prissvängningar på elmarknaden.

– Förutom ekonomiska incitament är satsningen också en viktig pusselbit i vårt större hållbarhetsarbete. Vi har stora fina takytor som solen träffar som vi inte tar tillvara på idag. Om några år kommer det se annorlunda ut, säger Karl Samuelsson.

De kommande åren kommer det kommunalägda fastighetsföretaget investera kraftigt i solceller.

– Beslutet följer Huddinge kommuns miljöprogram. Med våra 150 fastigheter över hela Huddinge har vi en fantastisk möjlighet att använda den outnyttjade takytan, säger Lars-Göran Sander.

Förutom att utrusta befintliga fastigheter med solcellsanläggningar har företaget också fattat beslut om att fylla de tak som har god solstrålning med solceller på alla kommande nyproduktionsprojekt.

FAKTA:

Etapp 1 – Fyra stora fastigheter får totalt 800 kW solceller under 2023
Långsjöskolan: 191 kWp installerad effekt

Västergårdens äldreboende: 264 kWp installerad effekt
Sågbäcksgymnasiet: 110 kWp installerad effekt
Stortorps sjukhem, Hus A och B: 245 kWp installerad effekt

På bilden: Karl Samuelsson, chef specialister och ansvarig för Huddinge Samhällsfastigheters solcellsprojekt och Lars-Göran Sander, styrelseordförande Huddinge Samhällsfastigheter
Foto: Ola Jacobsen