Nyheter

Ny återförsäljare för Universal Robots i Sverige

SE Automation blir robottillverkaren Universal Robots nästa återförsäljare i Sverige. Efterfrågan på kollaborativa robotar (cobotar) har ökat mycket, de är en viktig del för att kunna övervinna många företags utmaningar. Exempelvis att kunna ha produktionen på hemmaplan, bristen på kvalificerad personal och smart energianvändning. För att svara upp på den ökade efterfrågan kommer SE Automation bland annat bidra med sin kompetens inom svetsning, den stark förankringen även i norra Sverige och sitt stora tekniskt kunnande inom integration.

Cobotar göra robotteknologi tillgänglig för alla genom att de är små, användarvänliga, prisvärda, flexibla och säkra att arbeta med. De kan användas inom ett brett spektrum av branscher och för många olika uppgifter. För att svara upp på den ökade efterfrågan utökar Universal Robots nu med en till återförsäljare, och valet föll på SE Automation.

– SE Automation har många styrkor. Att vi valde just dem beror framförallt på deras kompetens inom svetsning, som är ett av våra huvudsegment under kommande år, och för att de är teknisk nyfikna, vilket kommer pusha både oss och kunderna att utvecklas på ett bra sätt, säger Ola Mellström, Universal Robots försäljningschef i Sverige.

– Det känns hedrande att Universal Robots tror på det vi gör och vårt sätt att arbeta. Vi brinner för att automatisera svensk industri med kollaborativ teknik. Sverige är stort och som integratörer kan vi inte vara överallt. Men som distributör kommer vi nu att kunna hjälpa andra integratörer ute i landet att göra det som vi gör i vår närhet, säger Karl Ericsson, SE Automations CTO.

SE Automation är sedan tidigare certifierade integratörer för Universal Robots cobotar och förra våren blev de även Universal Robots hundrade auktoriserade träningscenter i världen. Samarbetet blir ännu tätare och SE Automations kompetens kommer komma andra integratörer till godo.

– De är en stark teknisk distributör som kommer att hjälpa både integratörer och slutkunder med att hitta rätt lösningar för sin automation framöver, säger Ola Mellström.

– Vår största styrka är att vi utgår ifrån applikationen hos kunden och inte roboten. Vi förstår industriella tillämpningar och programmerar inte bara robotens rörelser. Det kan många göra, men att svetsa, slipa eller lackera med en cobot kräver mer än så, säger Karl Ericsson.

Under flera år har efterfrågan ökat på cobotar. Det beror till stor del på den ökande medvetenheten om hur automatisering kan bidra till produktiviteten såväl som cobotarnas roll för att stödja företag som står inför brist på arbetskraft. Dessutom bidrar de till att energieffektivisera produktionen.

– Vi ser en väldigt stark tillväxt och ser att detta blir ett bra komplement till de andra distributörerna som redan finns. Med våra partners täcker vi nu Sverige ännu bättre både geografiskt och segmentvis, säger Ola Mellström.

– Det finns så många industrivertikaler och geografiska områden i Sverige som fortfarande inte ens börjat automatisera. Det vill vi ändra på det, säger Karl Ericsson.

Universal Robots är världsledande inom cobotar och har sålt över 50 000 exemplar. Men företaget har inte bara skapat det själv, en stark framgångsfaktor är samarbete med partners och kunder. SE Automation är en viktig del i det. SE Automation är en del av Svensk Elektrod som varit verksamma i över 40 år, och som har sina rötter i svetsning. 2015 började företaget utveckla verksamheten genom att satsa på nya teknologier, automation och cobotar.

Med cobotar kan man automatisera även de enklaste av manuella processer så att det blir kostnadseffektivt. Det är en nyckelkomponent för att man ska kunna behålla tillverkning i Sverige, samtidigt som man förbättrar arbetsmiljön för medarbetarna.

– Vi är inte indoktrinerade i ett gammalt tankesätt kring automation. Vi vill att svensk produktion ska stanna i Sverige och det gör den bara om det är lönsamt. Merparten av företag i Sverige är små och medelstora företag med en låg volym och hög blandning i sin produktion. De har historiskt sett haft svårt att räkna hem automation med robot. Så ser det inte ut idag, avslutar Karl Ericsson.

På bilden: SE Automation, ny distributör för Universal Robots. TV: Karl Ericsson, SE Automation TH: Ola Mellström, Universal Robots