Nyheter

Storebrands infrastruktur-fond investerar i Tysklands största planerade vindkraftspark till havs

Storebrand Infrastructure Fund förvärvar en andel i He Dreiht, en 960 MW havsbaserad vindkraftspark i tyska Nordsjön. Storebrands strategiska infrastrukturpartner, AIP, har bildat ett konsortium med Allianz Capital Partners (ACP) och Norges Bank (NBIM) som förvärvar 49,9 % av projektet.

Storebrand Infrastructure Fund investerar mer än 1 miljard SEK i transaktionen.

– Som den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC visar är det helt avgörande att öka utvecklingstakten för produktion av förnybar energi, elektrifiera sektorer med stora utsläpp och fånga upp kol. En kombination av extraordinära åtgärder från politiker runt om i världen och enorma investeringar från investerare i hållbar infrastruktur är nödvändig. Bara i Europa kommer det enligt McKinsey att behövas 28 biljoner USD för att nå nettonollutsläpp, säger Jo Gullhaugen, Head of Infrastructure i Storebrand Asset Management, och fortsätter:

– He Dreiht är en investering med en kombination av attraktiva finansiella egenskaper och ett viktigt bidrag till att minska utsläppen och stärka energisäkerheten i Europa. Vindkraftsparken förväntas producera ren energi för motsvarande cirka 1,1 miljoner hushåll i Tyskland, och långa stabila kassaflöden bidrar med goda egenskaper i en balanserad portfölj.

När He Dreiht är färdigbyggd kommer den att bestå av 64 V236-15,0 MW-turbiner som levereras av Vestas. Projektet kommer att börja byggas i början av 2024 och arbeta mot ett planerat datum för kommersiell drift (COD) i slutet av 2025, då det kommer att vara den största operativa havsbaserade vindkraftsparken i Tyskland.

Projektets utvecklare och nuvarande ägare, det tyska elbolaget EnBW, förblir majoritetsägare och långsiktig köpare av den producerade elen, och ansvarar också för byggandet och den långsiktiga driften av vindkraftsparken. EnBW är en stark partner som har lång erfarenhet av havsbaserad vindkraft genom att bygga och driva vindkraftsparker i Tyskland.

– Detta är ännu ett exempel på vår strategi för infrastrukturinvesteringar med fokus på energiomställningen. Våra kunder visar stort intresse för långsiktiga investeringar med stabila kassaflöden och positiv impact, och vi ser fram emot fortsatt tillväxt i den här delen av vår verksamhet,säger Dagfin Norum, CIO Storebrand Asset Management.

Havsvindparken förväntas ha en årlig produktion av cirka 5,3 TWh förnybar el, vilket motsvarar utsläpp på cirka 2,7 miljoner ton koldioxid.

STOREBRAND INFRASTRUCTURE FUND är en fond på ca. 10 miljarder SEK som erbjuder investerare en möjlighet att tillsammans med Storebrand investera i hållbara infrastrukturtillgångar. Fonden har hittills gjort åtta investeringar inom viktiga infrastruktursektorer som vindkraft på land och till havs, solenergi, fjärrvärme och eltransporter. Fonden har ett nära samarbete med utvalda strategiska partners som AIP.

AIP MANAGEMENT är en investeringsförvaltare, delvis ägd av Storebrand, som ägnar sig åt infrastrukturinvesteringar och förvaltning av infrastrukturtillgångar som stöder energiomställningen i Europa och Nordamerika.