Nyheter

De tar andra plats i rapporten Hållbara bolag

– Vi är stolta över att ha fått en andraplats av 131 granskade svenska företag i 2022 års upplaga av Hållbara företag. Detta erkännande visar att vi står högt upp i svensk industri och att vårt framåtblickande perspektiv, långsiktiga proaktiva hållbarhetsarbete och höga ambitioner uppskattas. Vi kommer att fortsätta att utveckla vårt hållbarhetsarbete och ständigt sträva efter att förbättra oss för att möta framtidens utmaningar och möjligheter, säger Matthew Hirst, EVP of Commercial and Sustainability på Billerud.

För femte året i rad har Lunds universitet i samarbete med Dagens Industri bedömt börsens största företag ur ett hållbarhetsperspektiv. Syftet är att undersöka företagens ambitioner, resultat och prioriteringar. I den totala rankingen kommer Billerud på andra plats bland de granskade företagen och är branschvinnare i kategorin ”Material”.

I år har rapporten lagt särskilt fokus på företagens arbete med djupgående risk- och scenarioanalyser och hållbarhetshantering. Detta eftersom det är kritiska områden i näringslivets och företagens omställning när det gäller klimat och hållbarhet.

Billerud utmanar konventionella förpackningar med lösningar som är förnybara, återvinningsbara och klimateffektiva och bidrar till en hållbar framtid. Med hållbara skogsråvaror, engagerade arbetsplatser, resurseffektiv produktion och nära relationer med leverantörer och kunder skapas en hållbar och ansvarsfull värdekedja.

Information om rapporten Hållbara bolag