Nyheter

Södra Mönsterås belyser förråden med LED-limpan

Efter framgångsrika referensprojekt i verkstäderna har Södra Mönsterås nu även ersatt lysrörsarmaturerna i förråden med LED-limpan. Montaget sköttes av Assemblin. Montageledare Mikael Karlsson.

Monterat innan åtgärd

Förrådet: 180st konventionella lysrörsarmaturer

Kallförrådet: 71st konventionella lysrörsarmaturer

Installerad effekt inkl. drivdonsförluster: 33,7kW

Installerad belysningseffekt W/m²: 7,6 (yta 4 439m²)

Belysningslösning

Förrådet: 158st LED-limpan

Kallförrådet: 47st LED-limpan

Installerad effekt inkl. drivdonsförluster: 18,63kW

Installerad belysningseffekt W/m²: 4,2 (yta 4 439m²)

Besparing

Minskad installerad effekt: 15,07kW, 45 %

Kravställd ljusnivå
Medel 300 lux

Uppmätt ljusnivå innan åtgärd

Förråd 100–300 lux
Kallförråd 100–200 lux

Projekterad ljusnivå

Förråd medel 349 lux
Kallförråd medel 335 lux

Uppmätt ljusnivå efter åtgärd
Förråd 230–650 lux
Kallförråd 382–452 lux

Södra har investerat i en belysningslösning som…

uppfyller uppställda ljuskrav och önskemål
är europatillverkad
är energieffektiv
är RoHs-certifierad d v s helt fri från farliga tungmetaller
bidrar till en säkrare arbetsmiljö
har 5 års funktionsgaranti