Nyheter

Södra Mörrum belyser flisstackarna med Titan

Södra Mörrum har installerat Titan på utläggare ovan flisstackarna. Stackarna belyses för att operatörerna ska kunna hålla stackarnas nivåer under uppsikt. Tidigare belysning var energikrävande och dyr att underhålla. Bytet till Titan medför halverad energiförbrukning och stora underhållsbesparingar.

Monterat innan åtgärd
18st konventionella armaturer.

Installerad effekt inkl. drivdonsförluster: 21,12kW
Årsförbrukning (4 380h): 92 506kWh

Belysningslösning
18st Titan 560
Installerad effekt inkl. drivdonsförluster: 10,13kW
Årsförbrukning (4 380h): 44 369kWh

Energibesparing

Minskad installerad effekt: 10,99kW, 52 %
Minskad årsförbrukning (4 380h): 48 136kWh

Garanterad energibesparing

Besparing under garantitiden 10 år, drifttid 4 380h/år: 481 360kWh

Södra har investerat i en belysningslösning som…
uppfyller uppställda ljuskrav och önskemål
är europatillverkad
är energieffektiv
är RoHs-certifierad d v s helt fri från farliga tungmetaller
bidrar till en säkrare arbetsmiljö
har 10 års funktionsgaranti