Nyheter

Ny demoanläggning i Nymölla: TreeToTextile utvecklar ny teknik för produktion av biobaserad textilfibrer

TreeToTextile, som ägs av H&M Group, Inter IKEA Group, Stora Enso och LSCS Invest, har investerat 35 miljoner euro i att bygga en demonstrationsanläggning för textilfibertillverkning i skånska Nymölla. AFRY har stöttat TreeToTextile under hela projektutvecklings- och implementationsfasen, under perioden 2016-2022. Anläggningen är nu i uppstartsfas.

TreeToTextile erbjuder en ny teknik för att producera biobaserade textilfibrer med lågt miljöavtryck och har målet att göra hållbara textilfibrer tillgängliga för alla. Den nya fibern är en regenererad cellulosafiber, framställd av förnybara och hållbart framställda råvaror från skogen. TreeToTextile har investerat 35 miljoner euro i att utveckla och bygga en ny demonstrationsanläggning i Nymölla, Sverige. Denna investering är ett avgörande steg inför uppskalning och kommersialiseringen av den nya tekniken.

AFRY har varit den ledande konsulten och ingenjörspartnern till TreeToTextile från tidiga skeden i projektutveckling och har sedan fått förtroendet med den fortsatta projekteringen av demonstrationsanläggningen.

I projektutvecklingsfasen utförde AFRY flera förstudier och förprojekt, processdesign, uppskalningsutredningar samt planerade testkörningar hos leverantör. Förstudierna och förprojekten inkluderade investerings- och driftskostnadsuppskattningar både för demostrationsanläggningen och framtida fullstora produktionsanläggningarna. I implementationsfasen för demonstrationsanläggningen ansvarade AFRY för projektering, projektledning samt montageledning och tillhandahöll även tjänster för miljötillstånd och upphandlingssupport samt vissa egenproducerade specialmaskiner och IT-lösningar.

– AFRY och TreeToTextile har en långvarig, ömsesidig utvecklande relation som vi hoppas kunna fortsätta. Tillsammans med AFRY har vi övervunnit utmaningarna i projektet genom nära samarbete, flexibilitet, bred kompetens och viktigast av allt – ett ömsesidigt engagemang, säger Olli Ylä-Jarkko, CTO på TreeToTextile.

Driftsättningen av demostrationsanläggningen startade sommaren 2022 då anläggningen även överlämnades till TreeToTextile för fortsatt uppstart och optimering av processen.

– Jag är stolt över det djupa och långvariga samarbetet med TreeToTextile. Detta projekt är också bevis på AFRYs förmåga och kompetens att möta olika krav i investeringsprojekt – från tidig utvecklingsfas till fullskalig implementering. AFRYs långa erfarenhet av biobaserade material, kombinerat med vår erfarenhet av processindustri och projektgenomförande, gör oss till en unik partner för industrin, säger Lisa Vedin, affärsområdeschef för AFRYs division inom processindustri i Sverige.

Läs mer om hur AFRY kan stödja textilindustrien att bli mer hållbar:

https://afry.com/sv/omrade/textilfiber-atervinning?sector=1402