Nyheter

YH-utbildning i CNC-teknik i Östersund framtidssäkrar industrin

Den tillverkande industrin är i snabb förändring med ökade krav på teknisk kompetens. Hela 70 procent av landets export består av varor från de tillverkande företagen. En grundbult för produktionen är medarbetare med kompetens inom CNC-teknik, en roll som blivit allt svårare att tillsätta när många pensionsavgångar hägrar och intresset för gymnasieskolans industriprogram sviktar. I Östersund öppnar nu utbildnings-, matchnings- och bemanningsföretaget Lernia antagningen till bristyrket som företagen skriker efter.

Östersund är en växande kommun med ett näringsliv i omvandling, enligt rapporten Näringslivsstrategi för hållbar tillväxt 2022 – 2026, skriven av kommunens näringslivsavdelning. Flera av Östersunds företag vill växa och kommunen planerar att välkomna fler invånare. Samtidigt vittnar många industriföretag om utmaningen med kompetensförsörjning. Det är anledningen till att Lernia satsar på CNC-utbildningen som snabbt ska ge nödvändig kompetens. När industrin blir alltmer teknisk avancerad har CNC-teknik en nyckelroll då det är CNC-tekniker som programmerar maskinerna som sköter själva tillverkningen.

– Den globala konkurrensen är stenhård. Behovet av tekniskt utbildad kompetens inom industrin är massiv – och det är därför vi tillsammans med näringslivet startar de här utbildningarna, säger Ulla Gustafsson, verksamhetschef på Lernia YH.

I Sverige finns cirka 53 000 CNC-tekniker men många närmar sig pensionsåldern, något som kommer göra det ännu tuffare för svenska industriers möjligheter att lösa kompetensbristen. I förlängningen hotas även svensk konkurrenskraft och jobben riskerar att hamna utomlands.

Utbildningen i Östersund sker delvis på distans för att bredda upptagningsområdet. Vid två tillfällen varje termin under den tre terminer långa utbildningen träffas man fysiskt. Under utbildningen har man en längre praktikperiod och vid examen blir man certifierad på branschens näst högsta nivå.

– Utbildningen gav mig snabbt ett bra jobb där jag ser en stor potential i att fortsätta utvecklas, säger Saman Mohammed Sahid som tog examen förra året och nu jobbar på verkstadsföretaget Rz Zampart.

Ansökan är till Certifierad CNC-tekniker i Östersund är öppen mellan 15 februari och 15 maj.