Nyheter

Unikt simuleringsverktyg framtaget av chalmerister

Chalmeristerna Ida Ekmark och Esmée Berger har tagit fram ett modelleringsverktyg som gör det möjligt att studera hur fusionsreaktorer kan startas på ett säkert sätt. Verktyget har gjorts allmänt tillgängligt som öppen kod och har väckt stort intresse internationellt. De belönas nu med Bert-Inge Hogsveds pris för bästa entreprenörskap, av Forum för tekniska fysiker på Chalmers.

Idag saknar fortfarande 760 miljoner människor tillgång till elektricitet enligt den internationella organisationen Sustainable Energy for All. Detta är något som ska åtgärdas inom Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Vid sidan av förnybar energi ser många fusionskraft som framtidens energikälla. Det finns ett stort intresse runt om i världen för att följa forskningen och utvecklingen som görs inom fusionskraft.

– Jag har varit intresserad av att jobba med frågor kopplat till miljön sedan jag gick på högstadiet och det har varit en stor drivkraft för mig. Även om det ligger långt fram tills vi kan använda fusionskraft i våra elnät så är jag motiverad av att vara med och hitta lösningar på dessa utmaningar, säger Ida Ekmark, som håller på med sitt examensarbete inom Teknisk fysik på Chalmers.

Inom ramen för en projektkurs i fysik på Chalmers har Ida Ekmark och Esmée Berger utvecklat ett modelleringsverktyg, kallat STREAM (STartup Runaway Electron Alalysis Model), för att simulera hur fusionsreaktorer kan startas upp på ett säkert sätt. Att på ett kontrollerat sätt starta upp och stänga ner en reaktor är en balansgång där noggrann modellering, simulering och kontroll krävs för att hålla systemets energi i schack. Skenande elektroner kan i värsta fall orsaka skador på reaktorn.

När Ida och Esmée utvecklade STREAM inkluderade de effekten av skenande elektroner i koden, vilket är något helt unikt eftersom det inte finns i tidigare simuleringsprogram för uppstarten av fusionsreaktorer. Detta har väckt stort intresse internationellt och STREAM har börjat användas vid fusionsexperiment vid EPFL, Schweiz och planeras att användas vid UKAEA, Storbritannien och MIT, USA.

– Det var ett självklart val för oss att använda öppen kod och göra verktyget fritt tillgängligt. Genom att dela med oss av vårt arbete bidrar vi till att forskningen inom fusionskraft går framåt, säger Esmée Berger, som numera har en doktorandtjänst på Institutionen för fysik vid Chalmers.

Ida Ekmark och Esmée Berger har uppvisat stort entreprenörskap genom att på kort tid omvandla en idé till ett färdigt verktyg, som fått internationell uppmärksamhet och användning. För detta får de årets Bert-Inge Hogsveds pris för bästa entreprenörskap. Det instiftades 2011 av Bert-Inge, själv teknisk fysiker och priset delas varje år ut till studenter inom teknisk fysik, teknisk matematik eller kemiteknik med fysik på Chalmers. Syftet är att uppmärksamma entreprenöriella initiativ bland Chalmers studenter.