Nyheter

OX2 inleder samarbete på Åland för ökad biologisk mångfald i samband med havsbaserad vindkraft

OX2 har inlett ett samarbete kring en forskningsstation på Björkskär i norra Åland. Syftet är att utveckla och testa metoder för att öka den biologiska mångfalden i samband med de havsbaserade vindkraftsprojekten Noatun Nord och Syd som OX2 utvecklar utanför Åland.

OX2 samarbetar med företagen Under ytan och Nemo Seafarms kring att utveckla forskningsstationen. De bägge företagen utvecklar kommersiell alg- och tångodling tillsammans med ekosystemtjänster, som fiskhabitat och odling av blåmusslor som tar upp näring ut havet och minskar övergödningseffekterna.

OX2 ska tillsammans med företagen nu undersöka hur verksamheten kan kombineras med storskalig havsbaserad vindkraft för att stärka ekosystemet och öka den biologiska mångfalden i Östersjön. Revbildning kring turbinfundamenten och fiskhotell för torsk är andra områden som kommer att undersökas inom projektet.

– Slutsatserna från projektet kommer att ha en direkt påverkan på etableringen av Noatun-vindparkerna på Åland, men även vindparkerna Halla, Laine och Tyrsky i finska Bottenviken liksom för de projekt OX2 utvecklar i Sverige, säger Lotta Nummelin, marinbiolog OX2 Åland.

– Det blir roligt att komma igång konkret med detta spännande projekt där vi på riktigt kan testa och undersöka hur man bästa skapar multifunktionella ekosystem i kombination med två växande industrier; vindkraftsparker och algodling, säger Magnus Hanstén, grundare av Nemo Seafarms.

– Vi kommer att bygga upp möjligheter för storskalig odling av makroalger och hoppas att ålänningar, besökare och boende kring Östersjön kommer att kunna köpa tången och algerna som produceras i de här områdena i sin närmaste matbutik i framtiden, säger Joel Lindholm, grundare av Under Ytan.

Förutom arbetet under vattnet och de analyser som görs kommer även events hållas avseende alg som mat, samt även förbereda för framtida turistattraktioner till de havsbaserade parkerna.