Nyheter

Hexagon i partnerskap med Scada Systems för kompletta automatiserade industridesign-lösningar

Hexagons lösningar för konstruktion och visualisering, som till exempel Intergraph Smart® 3D och CADWorx®, är standard hos många företag. Samarbetet med Scada Systems och deras EDS-programsvit innebär att Hexagon nu kan helt integrera elkonstruktion i sina lösningar och erbjuda en mer automatiserad och effektiv konstruktionsprocess. 

Oavsett om det handlar om design inom energibranschen eller att designa nya industrianläggningar, hantera infrastruktur eller utrustning, så är elprojektering ett område som blir allt viktigare och mer komplext.

Därför letar konstruktörer och ingenjörer oftare efter mer kompletta och integrerade konstruktionslösningar som integrerar elektricitet och instrumentering med strukturer, rörläggning och annan utrustning. Integrationen sparar tid och ökar kvaliteten med färre fel och lägre redundans och det underlättar även en automatisering av konstruktionsprocessen.

Hexagon har därför inlett ett partnerskap med Scada Systems världsledare inom industrilösningar för energiproduktion och kraftöverföring.

Samarbetet innebär att Hexagon direkt kan sälja Scadas Elecdes Design Suite (EDS) för att komplettera sitt redan omfattande erbjudande av konstruktions- och teknikprogramvara, som bland annat inkluderar CADWorx® Plant Professional.

EDS, utvecklat av Scada Systems, är en intelligent 2D och 3D-programvarulösning som hanterar inte bara instrumentation och elektriska scheman, utan även erbjuder automatiserad modellering av kabelvägar och kabeldragning. Den automatiserade 3D-kabeldragningslösningen säkerställer korrekt rapportering och att ingen kabel går till spillo.

– Det är med stor glädje vi utökar vårt samarbete med Scada Systems, förklarar Peter van der Weijde, Vice-President med ansvar för försäljning på Hexagons division Asset Lifecycle Intelligence. Med vår gemensamma produktportfölj kan vi erbjuda en komplett konstruktions- och tekniklösning för alla projekt med behov inom el- och instrumentering och ge alla våra kunder bättre möjligheter att automatisera.

En bransch i fokus: förnybar energi

Det som driver detta samarbete är den mycket snabbt expanderande branschen inom förnybar energi.

Sektorns konstruktionsbehov förväntas öka snabbt de närmaste åren. Bland annat har Frankrike beslutat att 40% av landets elkraft ska vara förnybar 2030, jämfört med dagens 24.4%.

Vind- och solkraft kommer att kräva högpresterande lösningar som kan hantera inte bara konstruktionsdesign utan även industriell ledningsdragning och instrumentation. Tack vare partnerskapet med Scada System kan Hexagons lösning CADWorx® Plant Professional möta dessa behov av en mer komplett lösning.

– När kraven på förnybar energi ökar, ökar även behoven av lösningar som kan hantera våra kunders alla konstruktionsbehov och som bättre kan hjälpa dem planera, konstruera och genomföra, säger Peter van der Weijde.

Företag i branschen kan även i fortsättningen vara säkra på att Hexagons tekniklösningar hjälper dem hantera de snabba förändringarna inom områden som kraftproduktion och distribution och associera dem med Elecdes för el- och instrumentationskonstruktion. Det innebär att de kan dra fördel av ökad automatisering, ökad effektivitet och högre tillförlitlighet och exakthet i alla sina kommande projekt.