Nyheter

Danmark planerar nya vindkraftsparker: Kattegat II och Kriegers Flak II, nord och syd

Danska myndigheter har underrättat Sverige om en påbörjad strategisk miljöbedömning för tre nya vindkraftsparker belägna i Kattegat och Östersjön. Naturvårdsverket önskar svar senast den 29 mars 2023.

En undersökning om möjliga områden för vindkraft i Danmarks ekonomiska zon genomfördes 2022. Efter det har Danmarks ministerium för klimat, energi och offentliga arbeten gett Energinet i uppdrag att genomföra en strategisk miljöbedömning för vindkraftsparkerna Kattegat II och Kriegers Flak II.

Planering och lokalisering

Båda dessa vindkraftsområden planeras med en effekt vardera på 1000 MW och med en möjlig ”överplanering” upp till 2 460 MW för Kattegat II och 3 450 MW för Kriegers Flak II.

Kattegat II anges lokaliseras 64 kilometer från den svenska kusten i höjd med Båstads och Laholms kommuner. Kriegers Flak II nord anges lokaliseras som närmast 15 kilometer från svenska kusten (Falsterbonäset i Vellinge kommun) och söder därom anges Kriegers Flak II syd lokaliseras 49 kilometer från svenska kusten.

Strategisk miljöbedömning

Den strategiska miljöbedömningen som nu ska genomföras är ett första steg i en process där Energinet i ett efterföljande skede kommer att genomföra specifika miljöbedömningar för varje enskilt projekt. Efter att ett anbudsförfarande har genomförts kommer respektive verksamhetsutövare också att genomföra en specifik miljöbedömning för respektive vindkraftspark med ett samrådsförfarande där svenska allmänheten och myndigheter kan delta.