Nyheter

De rustar för nästa fas i tillväxtresan  

Solelbolaget EnergiEngagemang är en av Sveriges största aktörer när det kommer till storskalig solenergi och energilager inom B2B. Tillväxten har varit hög sedan starten 2012 och under 2022 låg försäljningen på knappt 400 MSEK. Nu rustar man för ytterligare tillväxt och i samband med detta lämnar Johan Skördare över VD-posten till Jonas Helander.  

När EnergiEngagemang startades för drygt tio år sedan var drivkraften att få fler att upptäcka de många fördelar som solenergi för med sig. Bolaget tillhör idag ett av de ledande branschföretagen och jobbar med storskaliga solcellsanläggningar på tak och solcellsparker. Under 2022 har även energilager tillkommit som ett nytt affärsområde. Bolaget går nu in i nästa fas av “scale-up” för att möta den stora efterfrågan som branschen står inför. I samband med detta lämnar grundaren Johan Skördare sin post som VD till Jonas Helander.  

– Johan har som grundare och VD varit en helt central drivkraft i att bygga upp EnergiEngagemang. Med entreprenörskap, ett stort fokus på kunden och ett mycket starkt driv har Johan varit avgörande för att bygga EnergiEngagemang till en stark marknadsledare, med Sol-Sveriges mest kompetenta organisation, som är redo för nästa fas i bolagets tillväxtresa. Säger Johan Bergström, styrelseordförande i Axsol. 

Jonas Helander är sedan 2014 anställd på EnergiEngagemang där han haft rollen som projektutvecklingschef men har sedan innan lång erfarenhet av VD-rollen.  

– Styrelsen har ett mycket starkt förtroende för Jonas Helander i rollen som tillförordnad VD. Att ha en person med Jonas klokskap och kunskap i den rollen ger en trygghet och kontinuitet, som gör att vi under lugna former, och i nära dialog med ledningen, kan planera för företagets långsiktiga ledarskap. Säger Johan Bergström.  

Jonas Helander kommer i ett första läge fokusera på att utveckla organisationen som under 2022 växte till att omfatta 100 personer och i 2023 ska växa med ytterligare 50 personer.  

– Vi står inför en fortsatt stark tillväxt och det kommer vara avgörande att säkerställa att den höga kunskapsnivån genom hela organisationen bibehålls och utvecklas. Jag kommer jobba hårt för att renodla våra erbjudanden, förbättra interna processer och satsa på utbildning av vår personal. 

Johan Skördare kommer att fortsätta bidra med kompetens och kommersiellt driv i bolagets styrelse, och kommer att arbeta med strategisk utveckling för EnergiEngagemang, i sin roll som aktiv styrelseledamot och delägare. 

– Jag själv går in i en för mig personligen en sedan länge efterlängtad strategisk roll. Jag försvinner på intet sätt ur EnergiEngagemang, utan kommer fortsätta aktivt med fokus på affärsutveckling och att få bolaget att växa på nya marknader. Säger Skördare. 

EnergiEngagemang har levererat nyckelfärdiga solcellsanläggningar sedan 2012 och är idag en av de ledande aktörerna inom B2B. Bolaget har haft en stark tillväxt sedan start och finns nu representerade i sju städer i landet där över 100 anställda nu arbetar för att erbjuda lantbruk, företag och BRF:er högkvalitativa solcellsanläggningar och energilager. Sedan 2021 är EnergiEngagemang en del av Axsol.