Nyheter

Den danska teknikjätten investerar tvåsiffriga miljoner i energibesparingar

För att öka energieffektiviteten på huvudkontoret och i fem datacenter har den danska teknikjätten team.blue investerat en stor summa miljoner i ny teknik. Samtidigt uppmuntras medarbetarna att ta mer ansvar.

Med värd för mer än 250 000 kunders IT-lösningar, huvudkontoret i Skanderborg på 4 000 kvadratmeter och ytterligare ett kontor i Köpenhamn är energiförbrukningen för det danska IT-företaget team.blue enorm. Som en konsekvens av detta har företaget, som idag har över 190 anställda i Danmark, investerat en stor summa miljoner i ny teknik och med en rad nya initiativ måste den totala energiförbrukningen minskas rejält.

– Vi vill påverka miljön så lite som möjligt, därför tog vi steget för flera år sedan och gick över till grön kraft från dansk vindkraft och nordisk vattenkraft. Det räcker dock inte om vi på allvar ska minska vår totala energiförbrukning, och därför fortsätter vi att satsa massivt på grönare och miljövänligare lösningar, säger Ole P. Jensen, som är CTO för team.blue Denmark och utvecklar:

– Tre mycket specifika initiativ i just våra datacenter har satt kulan i rullning från dag ett. Här har vi proaktivt ändrat vår hårdvara till nya och mer energieffektiva modeller, så att vi kan arbeta mer med mindre. Samtidigt konsoliderar vi så mycket av vår nätverksinfrastruktur som vi kan med målet att ha så få nätverksenheter som möjligt. Slutligen har vi ersatt de lagringssystem vi använder för primärproduktion – dvs livedata – för NVME/SSD, eftersom dessa tekniker är mycket mer energieffektiva.

Tänk som du gör hemma

Ambitionerna om minskad energiförbrukning påverkar mer än bara datacentren och företagets två kontor i Skanderborg och Köpenhamn måste därför också spara energi. För att optimera insatsen har ännu fler sensorer/integrationer satts upp så att ljuset automatiskt släcks när de anställda går hem, och mycket IT-utrustning stängs av efter arbetsdagens slut.

Enligt Ole P. Jensen har ledningen uppmanat medarbetarna att ta ännu mer ansvar.

– Om vi ​​ska nå vårt energisparuppdrag är det avgörande att alla medarbetare spelar med. Detta gäller oavsett var de sitter i organisationen. Därför har vi uppmuntrat våra medarbetare att tänka och handla förnuftigt, som de gör hemma. Det kan till exempel vara att släcka ljuset om du lämnar ett rum utan sensor, öppna fönstret istället för att slå på luftkonditioneringen eller stänga av datorskärmarna när du går på ett möte eller på lunch.

– Jag tror att vår generation anställda har en naturlig förväntan på att vi vidtar de här åtgärderna. Det är inget vi hyllar eller framhåller särskilt mycket. Det är bara sunt förnuft. Så det har inte varit någon negativ reaktion på de åtgärder vi vidtar. Men det hade nog funnits där om vi inte gjort något, säger Ole P. Jensen.

Fler åtgärder på gång

De många kostnadsbesparingsåtgärder som påbörjats får inte team.blue att luta sig tillbaka. Flera initiativ är på gång.

– Vi jobbar på att förändra delar av våra nätverksplattformar. Vi gör detta på grund av teknikens utveckling, men också för att ytterligare konsolidera plattformar som idag drivs av flera enheter per datacenter för att i framtiden endast drivas av ett fåtal. Samtidigt jobbar vi aktivt med ännu mer IOT och smart energiautomation på kontona, avslutar Ole P. Jensen.

team.blue är en paraplyorganisation som täcker många förvärv och många oberoende företag. team.blue Danmark består av 4 varumärken: DanDomain, Simply.com, ScanNet och Curanet.