Nyheter

Aneo  ökar energivolymen i Sverige

Samarbetet med EnBW, Energie Baden-Württemberg AG, gör Aneo ännu bättre rustat för tillväxt i Norden. Satsningen stärks nu ytterligare tack vare ett nytt avtal om fysisk energihandel för åtta vindkraftsparker i Sverige.  

I november förra året, några månader efter etableringen av bolaget, tecknade Aneo sitt första avtal om fysisk energihandel och balanstjänster i Sverige. Volymen ökas nu ytterligare med 323 GWh genom ett nytt avtal med EnBW för åtta vindkraftsparker i Sverige.

– Avtalet innebär att Aneo är balansansvarig aktör och ska hantera fysisk energihandel och balanstjänster för EnBW:s hela portfölj i Sverige. Att vi nu mer än fördubblar volymen i Sverige, några månader efter etableringen av Aneo, visar att vi är på väg att etablera oss ordentligt som nordisk aktör, säger Ragnhild Remmen Bull, chef för Energy Management Services på Aneo. 

Vindkraftsparker över hela Sverige 

Avtalet med de åtta nya vindkraftsparkerna träder i kraft den 1 april. Aneo är sedan tidigare en energimarknadsaktör för vindkraftsparken Trattberget i Sverige.

– Trattbergets vindkraftspark ligger i Örnsköldsviks kommun och har en årsproduktion på cirka 200 GWh. De övriga åtta parkerna är indelade i prisområdena SE2, SE3 och SE4, berättar Remmen Bull. 

Aktör med stor potential 

Med 70 års erfarenhet som vattenkraftsaktör och över 15 år med egen vindkraftsportfölj kan Aneo kombinera omfattande industriell erfarenhet från energibranschen med några av de mest innovativa teknikerna på marknaden. EnBW, å andra sidan, har över 26 000 anställda och förser cirka 5,5 miljoner kunder med el, gas och vatten, samt tjänster och produkter inom infrastruktur och energi.

– Vår egen AI-avdelning och enheten Energy Management bygger modeller och automatiserade lösningar som gör det möjligt för Aneo att aktivt agera på de olika energimarknaderna. EnBW är ett av de största energibolagen i Tyskland och Europa och tillsammans är vi en betydande aktör med stor potential inom prognostisering och försäljning av energi i Norden, säger Remmen Bull.