Nyheter

46 miljoner kronor till forskning om fossilfritt stål

Det hittills största forskningssamarbetet i Sverige mellan den akademiska världen, institutioner och industri kring avancerad, fossilfri ståltillverkning och produktion startar nu. Denna investering, totalt 46 miljoner kronor, är tänkt att påskynda den gröna omställningen och den svenska stålindustrins mål om noll koldioxidutsläpp.

Luleå tekniska universitet, metallforskningsinstitutet Swerim och SSAB samarbetar i det nya projektet.

– Vi avser att möjliggöra en övergång till klimatneutral och resurseffektiv produktion och användning av stål. Genom behovsdriven forskning och samarbete med stålindustrin och samhället i stort bidrar Luleå tekniska universitet med kunskap, verktyg och kompetensförsörjning för att nå klimatmålen, säger Jens Hardell, professor i maskinelement vid Luleå universitet. Teknik och projektledare av forskningssamarbetet.

Forskningssamarbetet FINAST, Forskning och innovation i Norrbotten för avancerad grön stålframställning och tillverkning (forskning och innovation i Norrbotten för avancerad grön stålproduktion och tillverkning) är ett tvärvetenskapligt program som finansieras av EU Just Transition Fund och Myndigheten för Ekonomisk och regional tillväxt.

Samarbetet mellan Luleå tekniska universitet och Swerim innebär att ett 15-tal forskare inom 9 olika forskningsområden samarbetar och ett tiotal nya doktorandtjänster inrättas för att säkerställa framtida spetskompetens inom området. Ett antal specialister och experter från SSAB kommer att engageras i de olika forskningsprojekten.

Forskningsinsatserna är uppdelade i två huvuddelar, varav den första handlar om egenskaper och prestanda hos fossilfritt stål. Syftet är att dra nytta av det mervärde som fossilfritt stål ger. Detta kommer att omfatta studier av beteende och egenskaper hos tillverkningsprocesser och när stålet används i olika komponenter av slutanvändare som utvecklar nya stålprodukter.

Forskare kommer också att studera hur olika tillverkningsprocesser påverkar komponentegenskaper och stålets beteende när det kommer i kontakt med väte. Den andra delen handlar om fossilfri stålproduktion med fokus på att använda väte och biobaserade råvaror. En viktig fråga är att få kunskap om hur biogena källor och väte bäst kan användas i framtida stålproduktion, både processmässigt och ur ett samhällsperspektiv. Forskning som ökar vår kunskap om säkerhet vid användning av industriella, vätebaserade energisystem är också en prioriterad fråga.