Nyheter

Mitsubishi Electric förvärvar utvecklare av likströmsbrytare

Mitsubishi Electric Corporation meddelade den 20 februari att man den 16 februari ingick ett avtal om aktieöverlåtelse för att helt förvärva Scibreak AB, ett Sverigebaserat företag som utvecklar likströmsbrytare (DCCB).

De två företagen strävar efter att stärka konkurrenskraften genom att utveckla brytare för högspänd likström (HVDC) och därmed stödja den globala utbyggnaden av förnybara energikällor.

– Mitsubishi Electric är en jättebra match för oss. Vi har en spännande tid framför oss och vi ser fram emot att jobba tillsammans med våra nya kollegor, säger Tomas Modeer, VD Scibreak, angående affären.

Scibreak AB grundades 2014 som ett spinoff-företag från KTH. Företaget har vunnit förtroende från flera finansiärer och bland annat mottagit omfattande finansiellt stöd och affärutvecklingsstöd i tidig fas från EIT InnoEnergy – Europas samverkansbolag inom hållbar energi.

Kenneth Johansson, VD EIT InnoEnergy Scandinavia:

– Vi är glada och stolta över att ha lyckats hjälpa Scibreak till den punkt de nått idag. Vi trodde på företaget och såg potentialen i deras banbrytande teknik redan i ett tidigt skede. Idag ser vi resultatet av satsningen, när Scibreak är med och skriver nästa kapitel i den boomande HVDC-marknaden.

Energislag som vindkraft ökar stadigt i takt med att världen strävar efter att uppnå koldioxidneutralitet. Särskilt inom havsbaserad vindkraftsproduktion används HVDC för överföring mellan produktion till havs och förbrukningscentra på land.

I framtiden förväntas HVDC-näten utvecklas särskilt för havsbaserad vindkraftsproduktion i Europa, vilket i sin tur möjliggör effektiv och gränsöverskridande energiöverföring. Dessa nät kommer att kräva likströmsbrytare, där Scibreaks teknik kan komma att spela en avgörande roll.

Scibreak har marknadsledande teknologi på området, både vad gäller manövertid och storlek. Genom förvärvet kommer Mitsubishi Electric att använda Scibreaks teknologi och kunnande för att leda kommersialiseringen av likströmsbrytare, stärka sin globala HVDC-systemverksamhet och bidra till förverkligandet av koldioxidneutralitet genom vidare spridning av förnybar energi.