Nyheter

Energibranschen : ”Förenkla tillståndsprocesserna för vindkraft!”

”Elektrifieringen och klimatomställningen går mycket snabbt, men vi är helt säkra på att det är möjligt att bygga den elproduktion som behövs för att möta en fördubblad efterfrågan på el till 2035.”

Det skriver Peter Zachrisson, SR Energy AB, Britta Ersman, RES Renewable Norden AB, Mia Bodin, Bodecker Partners AB, Helena Nielsen, Vattenfall AB, Maria Röske, BayWa r.e. Nordic AB, Kresten Örnbjerg, Vestas Wind Systems A/S, Fredrik Nordqvist, Holmen AB, Hillevi Priscar, OX2, Karin Jönsson, E.ON Sverige AB och Daniel Badman, Svensk Vindenergi i en debattartikel i Altinget:

”Intresset för att bygga vindkraft är mycket stort. Om de land- och havsbaserade vindkraftsprojekt som i dag är inne i miljöprövning får tillstånd i minst samma utsträckning som tidigare skulle de kunna ge ny elproduktion motsvarande tre gånger Sveriges totala elanvändning, fördelat under perioden 2025–2035.”

”Minska energisystemets sårbarhet

Tyvärr får inte alla projekt tillstånd, och alla tillståndsgivna projekt hinner inte byggas inom den perioden. Men, om de projekt som i dag är inne i tillståndsprövning får tillstånd och byggs i samma utsträckning som tidigare kan vindkraftsproduktionen öka till 120 TWh år 2035. Till det skulle repowering, när äldre vindkraftverk ersätts med moderna verk, kunna öka produktionen med ytterligare 45 TWh under perioden. Sammanlagt bedömer vi att det är realistiskt att vindkraftens produktionen kan nå 165 TWh till år 2035.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.altinget.se/artikel/forenkla-tillstaandsprocesserna-for-vindkraft