Nyheter

Kompetensutvecklar för basindustrins gröna omställning

Stiftelsen för kunskap- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen beviljar 30 miljoner till ett nytt samverkansprojekt, REEDEAM, som ska stärka kompetensutvecklingen inom hela värdekedjan för industrins gröna omställning. I projektet samverkar Luleå tekniska universitet med Örebro universitet och Mälardalens universitet, tillsammans med näringsliv och svensk basindustri.

Genom att erbjuda kompetensutveckling på avancerad nivå för framför allt yrkesverksamma, möjliggörs den gröna omställningen och svensk industri behåller sin konkurrenskraft.

– Det är fantastiskt roligt att vårt samverkansprojekt med Örebro universitet och Mälardalens universitet, är ett av tre projekt som beviljats medel av KK-stiftelsen. Jag är övertygad om att den här kompetenssatsningen som vi gör i samarbete med näringsliv och basindustri, får stor betydelse för den gröna omställningen, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

Sveriges övergripande klimatpolitiska mål är att nettoutsläppet av växthusgaser inom landet ska vara noll år 2045. För att nå målet är näringslivets omställning avgörande. KK-stiftelsen beviljar därför medel till tre större projekt som långsiktigt ska bidra till ökad kompetens för näringslivets klimatomställning. Ett av dessa projekt är REEDEAM, Klimatneutral produktion, elektrifiering, digitalisering och automation för den råvarubaserade värdekedjan.

Projektet som ska pågår i fem år, sker i samverkan med industrier som H2 Green Steel, Boliden, Northvolt, SSAB, LKAB, ABB, Alleima, Alstom, Combitech, Copperstone Resources, Kaunis Iron, Komatsu Forest, Lovisagruvan, RISE, SCA, Orica, Scania, Zinkgruvan Mining och Stena Recycling.

– Vi har idag en allvarlig situation där kompetensbrist bidrar till att bromsa klimatomställningen. Flera rapporter visar att många branscher har svårt att hitta rätt kompetens. Vi satsar nu på fördjupad samverkan mellan akademi, näringsliv och andra aktörer för att möta de många utmaningarna inom strategiskt viktiga områden för näringslivets omställning säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

Projektet REEDEAM, utgår från tanken att om industrins hållbara omställning ska lyckas, krävs ny kompetens med industriell förankring, inom hela den råvarubaserade värdekedjan. Utbildningarna handlar om områden inom återvinning, processindustri, råvaruförsörjning, elektrifiering, underhåll, energi- och kraftteknik, digitalisering och automation, klimatneutral produktion, men även till exempel juridik kopplat till tillståndsprövningar.

– REEDEAM är helt i linje med Örebro universitets utveckling av vår mångvetenskapliga plattform för en hållbar framtid. Universitetets AI-kompetens kombineras här med andra expertområden hos partners från akademi och näringsliv till nya framtidskompetenser för klimatomställningen, säger Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet.

– Otroligt glädjande att vi tillsammans fått förtroendet att forma en hållbar framtid. Projektet REEDEAM samlar tre starka universitet och industripartners från alla delar av råvarukedjan och vi ser en väldigt stor potential i att utveckla utbildningar med nya grepp, säger Helena Jerregård, vicerektor för samverkan vid Mälardalens universitet.

Lärosätena Örebro universitet, Mälardalens universitet och Luleå tekniska universitet, kommer att tillsammans ta fram utbildningar på avancerad nivå, motsvarande 90 högskolepoäng, såväl för yrkesverksamma som för reguljära studenter. De medverkande aktörerna har god erfarenhet av näringslivsrelevant forskning och utbildning inom sina kompetensområden och lärosätenas vetenskapliga styrkeområden matchar det planerade utbildningsutbudet och de kompletterar varandra väl. Genom att tillgängliggöra utbildningar via industriernas intranät blir det enkelt för anställda att söka och gå utbildningarna. För att skapa ytterligare långsiktighet, och fördjupa samverkan mellan parterna, planeras framtida företagsforskarskolor för att ge företagen tillgång till forskarutbildad personal med nyckelkompetens för klimatomställningen.

På bilden: Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet

Foto: Örebro universitet/Kicki Nilsson