Nyheter

En av Göteborg Energis största satsningar någonsin

Den 1 mars inleder Göteborg Energi arbetet med de förstärkningar av elnätet som krävs för att ansluta Northvolt och Volvo Cars nya batterifabrik. Förstärkningarna är också avgörande för den fortsatta elektrifieringen av industri och transporter i Västsverige.

Elbehovet i Göteborg och Västra Götalands län väntas fördubblas fram till år 2030.

För att möta utvecklingen krävs en snabb utbyggnad av elnätet på lokal-, regional- och nationell nivå. Frågan är fokus för samarbetet ACCEL* (Accelererad elnätskapacitet i Västra Götaland) där en rad samhällsaktörer och näringsliv kraftsamlar för hållbar tillväxt.

Byggandet av den första av totalt två 130 kV-stationer i Göteborgs lokalnät är också en av Göteborg Energis största satsningar någonsin.

Läs mer om ACCEL-samarbetet här:

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/regional-utvecklingsstrategi/kraftsamlingar/elektrifiering/eldistribution/accel/