Nyheter

Norconsult designar en ny grön ammoniakanläggning för Fortescue Future Industries

Fortescue Future Industries har ingått avtal med Norconsult om projektering av en produktionsanläggning för grönt väte och grön ammoniak i Svelgen, norr om Bergen i Norge.

Fortescue Future Industries (FFI), ett dotterbolag till det australiensiska företaget Fortescue, har beslutat att deras Holmaneset-projekt ska fortsätta. Det innebär att de ska utveckla en produktionsanläggning med en möjlig kapacitet på 300 megawatt grönt väte och grön ammoniak, med tillhörande infrastruktur vid anläggningen i Svelgen, nordväst om Førde.

Norconsult kommer att genomföra grundläggande utredningar, projektera själva produktionsanläggningen med tillhörande enheter och infrastruktur samt en ny hamn för att stödja projektet.

– Det är väldigt spännande att ha ett nära samarbete med FFI i det här projektet. Det här är ett stort tvärvetenskapligt projekt och avtalet bekräftar att vi ligger i framkant av gröna industriprojekt, säger VD för Norconsult Egil Hogna.

Gröna ambitioner

FFI är ett globalt företag för förnybar energi som har förbundit sig att producera grönt väte och grön ammoniak utan koldioxidutsläpp med 100 procent förnybar energi.

Företaget är långt framme i den gröna industriella revolutionen, där det utvecklar och förvärvar tekniska lösningar för industrier som är svåra att koldioxidutlösa. Samtidigt bygger FFI en global portfölj av projekt inom förnybart, grönt väte och grön ammoniak.

FFI har nyligen etablerat ett dotterbolag i Norge i samband med Holmanesetprojektet.

Lång erfarenhet

Norconsult har gedigen kompetens inom produktion, transport och lagring av ammoniak. Ammoniak producerad med förnybar energi och grönt väte är en viktig bidragsgivare till att minska koldioxidutsläppen inom områden som livsmedelsproduktion och sjötransporter.

Holmaneset-projektet är ett stort tvärvetenskapligt uppdrag som involverar ett antal av Norconsults discipliner, inklusive processledning från Norconsults dotterbolag Pure Logic, arkitekttjänster, markundersökningar och andra ingenjörsdiscipliner.

På bilden: Henning Vellene och Egil Hogna