Nyheter

De första får sina elstödspengar i dag – se upp för bedrägeriförsök

I dag har de första privatpersonerna i södra och mellersta Sverige fått sitt elstöd – allt går enligt plan. Elstödet betalas ut succesivt. Den som anmält ett konto till Swedbanks kontoregister ska ha fått sina pengar senast den 7 mar

Om det inte finns något konto hos Swedbank, så kan elstödet betalas till ett bankkonto registrerat hos Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten. Även detta sker senast den 7 mars. Finns inget konto där skickas en utbetalningsavi. 

Flera bostäder

Om en person har flera elnätsavtal får man en utbetalning per avtal. Pengarna kan komma olika dagar. Ett beslutsbrev per avtal från kommer från Försäkringskassan, antingen med posten eller till en digital brevlåda. När brevet kommer är pengarna på väg, om de inte redan kommit.

Även dödsbon får elstöd

Regeringen beslutade den 9 februari att även dödsbon ska få elstöd. Det var länge oklart, eftersom dödsbon räknas som juridiska personer och elstödet riktas till privatpersoner. Dödsbon får utbetalningarna tidigast i mars.

Bedrägeriförsök mot privatpersoner

Försäkringskassan varnade tidigt för att elstödet skulle komma att utnyttjas för bedrägerier, vilket också blev fallet. Privatpersoner har kontaktats av misstänkta bedragare både via brev, mejl, sms och telefon.

– Det är svårt att uppskatta omfattningen av bedrägerierna men jag vill mana till fortsatt vaksamhet. Varken Försäkringskassan, någon annan myndighet eller banken kommer att kontakta privatpersoner i Sverige och be om uppgifter. Blir du uppringd ska du lägga på luren direkt och absolut inte legitimera dig med bank-id, svara på sms eller mejl – inte heller klicka på bifogade länkar, säger Fredrik Falk, verksamhetschef på Försäkringskassan.

Elstöd nummer två – förberedelser pågår

Försäkringskassan har också fått i uppdrag att förbereda ett andra elstöd, som gäller hela Sverige och därmed elkonsumenter i hela landet. Stödet omfattar elförbrukning för november och december 2022. I nuläget finns inget startdatum, men sannolikt kan utbetalningarna starta under våren.

– Just nu lägger vi en genomförandeplan för att kunna göra utbetalningarna så snabbt, smidigt och säkert som möjligt och vi får återkomma med tidsplan för utbetalning, säger Maria Sjögren, projektägare för elstödet på Försäkringskassan.

Administrativa kostnader

Försäkringskassan  räknar med en administrativ kostnad på ungefär 20 – 30 kronor per utbetalning – det innebär att det första elstödet till privatpersoner kostar cirka 200 – 300 miljoner för Försäkringskassan att betala ut. Siffran 1,6 miljarder som förekommer i sammanhanget omfattar den totala administrationen för alla elstöd och alla led – från elbolag till myndigheter. Försäkringskassan får full kostnadstäckning för arbetet med elstöd.