Nyheter

Multiconsult hjälper till vid elektrifieringen av Melkøya

Multiconsult har tilldelats ett kontrakt med Equinor och partners i Snøhvit för planering av nätanslutningar i samband med projektet Snøhvit Future i Finnmark Fylke i norra Norge.Kontraktet har ett värde på 38 miljoner norska kronor och sysselsätter anställda från Alta i norr till Fredrikstad i söder.

Snøhvit Future-projektet består av landkompression för att säkerställa tillräckligt flöde av gas till anläggningen på Melkøya, samt elektrifiering av Hammerfest LNG-anläggning. Multiconsult ska vara en multidisciplinär ingenjörspartner med ansvar för teknisk nätanslutning.

– Arbetet sysselsätter ett team med medarbetare från Alta i norr till Fredrikstad i söder och vi anställer även flera medarbetare i samband med uppdraget. Kunden är oroad över lokala återverkningar och ingenjörsteamet kommer att ledas från Tromsø. Vi är mycket glada över att kunna bidra till ett så viktigt nationellt projekt, säger projektledare Kjetil Fosser i Multiconsult.

Nätkapaciteten för Hammerfest kommer att öka tack vare Statnetts planerade nätförstärkning mellan Skaidi och Hyggevatn. Genom projektet Snøhvit Future kommer högspänningskablar att leverera kraft till Melkøya från Statnetts transformatorstation vid Hyggevatn i Hammerfest. En 3 km lång tunnel kommer att byggas från Hyggevatn till Meland, innan elkablarna går genom ett fall och över till Melkøya genom en tunnel på havsbotten. Multiconsults entreprenad omfattar projektering av denna och innehåller även en option på projektledning under byggtiden.

Minskade utsläpp

Elektrifiering av Hammerfest LNG innebär att de nuvarande gasturbingeneratorerna ersätts med kraft från land, vilket kommer att minska utsläppen av växthusgaser med nästan 850 000 ton CO2 årligen. Det motsvarar cirka 2 procent av Norges totala utsläpp.

– Vi är mycket glada över att kunna bidra till att elektrifiera produktionen av naturgas på Melkøya och därmed bidra till att minska utsläppen av växthusgaser avsevärt. Det är också ett spännande ingenjörsjobb att förbereda lösningarna med kablar från transformatorstationen, säger Kjetil Fosser i Multiconsult.

Multiconsult har varit med i projektet sedan förprojektets start i december 2021 och från och med januari i år har projektet övergått till detaljingenjör som kommer att fortsätta under 2023.