Nyheter

BDX vinner avtal ”Gruvnära tjänster” i Aitik

BDX Företagen AB har erhållit ett flerårigt avtal avseende ”gruvnära tjänster” i Boliden Aitik. I uppdraget ingår att tillhandahålla 20-tal maskiner och innebär ett större antal nyanställningar.

– Det här uppdraget passar väl in i vår strategi att förstärka vår närvaro i Malmfälten. I Aitik visar alla ett stort engagemang avseende hälsa, säkerhet och arbetsmiljö och vi vet med erfarenhet att det även ger positiva effekter på produktivitet och lönsamhet, säger Catrin Ingvarsson, vd BDX Företagen AB.

Gruvnära tjänster innebär i stort sett att BDX tillhandahåller maskiner som ska utföra alla, för uppdraget normalt förekommande, arbetsuppgifter i gruvan såsom skrotning, skutknackning, transport av vägmaterial, dammbekämpning, skyddsvallar och rensarbeten mm.

– BDX har under många år varit verksamma i Aitik i olika projekt och entreprenader och vi känner oss mycket trygga i att jobba tillsammans med Boliden där säkerheten alltid sätts först, säger Stefan Sundqvist, divisionschef BDX Nord.

Boliden har ett aktivt klimat- och miljöarbete och det pågår ett antal spännande utvecklingsprojekt inom området. – Boliden Aitik har alltid varit i framkant med ny teknik och innovativa lösningar och därför känns det extra roligt för oss att på nära håll få vara med på resan in i framtiden, säger Stefan Sundqvist.

Uppdraget för Boliden Aitik innebär cirka 40 – 50 nyanställningar och kommer att pågå i flera år. Uppdraget startar 2024-05-01 och medleverantör för uppdraget är Rutqvist schakt.