Nyheter

Hexicon inleder partnerskap med IX Wind – Utvecklar flytande vind i Taiwan

Hexicon har ingått ett partnerskap med det globala konsult- och EPC-bolaget IX Wind för att utveckla och bygga flytande havsvindprojekt i Taiwan. Samarbetet avser ett projekt på 1 300 MW och omfattar projektledning, rådgivning och tjänster för byggkonstruktion.

IX Wind är en del av konsultbolaget IX Renewables som varit verksamt i Taiwan sedan 2012 och delaktiga i att bygga landets allra första havsvindprojekt. Med partnerskapets kombination av lokal kännedom och expertis inom havsvindutveckling siktar man på en potentiell driftsättning av projektet redan 2028. Hexicon bedriver verksamhet på den taiwanesiska marknaden genom sitt joint venture-bolag, Hexicon Korea.

– Vi ser fram emot att samarbeta med Hexicon i det här projektet, säger Eric Kamphues, VD på IX Wind. Hexicon har en bevisad förmåga att i samarbete med stora aktörer säkra stora projekt, och vi är övertygade om att vår kombinerade expertis kommer att bidra till en framgångsrik utveckling av flytande vind i Taiwan.

– Vi är mycket glada över partnerskapet med IX Wind och ser fram emot att arbeta tillsammans för att leda utvecklingen av flytande vind globalt, säger Steve Seo, Landschef på Hexicon Korea. Partnerskapet ger oss en möjlighet att kombinera vår expertis inom flytande havsvind med IX Winds globala erfarenhet och engagemang för Taiwans vindkraftutveckling.

Detta partnerskap möjliggör en fortsatt expansion av Hexicons verksamhet och är ett steg mot att förverkliga Taiwans mål att generera 4 GW av el från havsbaserad vindkraft vid 2030.

Om Hexicon

Hexicon är en världsledande projektutvecklare inom flytande vind som öppnar upp nya marknader i länder med djupt vatten. Bolaget är också teknikleverantör med en patenterad flytande vinddesign – TwinWind™. Flytande vind är en viktig del av framtidens energimix. Den kan byggas snabbt och i stor skala, vilket bidrar till elektrifieringen av samhället och omställningen till ett hållbart energisystem. Hexicon verkar på flera marknader i Europa, Afrika, Asien och Nordamerika.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker HEXI). Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB.

Foto: Timo Volz