Nyheter

Bedrägeriförsök i samband med utbetalning av elstödet

C4 Energi vill uppmana till försiktighet efter att personer falskt uppgett sig att ringa från verksamheten. 

— Det är viktigt att aldrig lämna ut några känsliga uppgifter, säger Jessica Persson, kundservicechef på C4 Energi.

Flera personer har utsatts för bedrägeriförsök där de blivit uppringda av personer som uppgett att de ringer från C4 Energi och C4 Elnät. C4 Energi vill nu uppmana invånare att vara uppmärksamma. I en del fall har man blivit ombedd att identifiera sig med BankID i samband med utbetalning av elstödet.

Försäkringskassan och Svenska kraftnät har fått i uppdrag från regeringen att betala ut stöd till elkunder i Sverige. Så här går utbetalningen till. C4 Energi sköter inte utbetalningen av elstödet men är behjälplig gällande frågor kring elförbrukning och elavtal, i övriga ärenden hänvisas kunder till Försäkringskassan och Svenska kraftnät.

— Vi arbetar med frågan internt och förtydligar informationen i våra kanaler kring hur elstödet kommer att betalas ut. Varken Försäkringskassan, banker, Svenska kraftnät eller någon annan kommer att kontakta invånare för att logga in någonstans eller lämna personliga koder i samband med utbetalningen, menar Jessica.