Nyheter

Robert Stål börjar som divisionschef för Kanthal

Som tidigare meddelats har Alleima utsett Robert Stål till divisionschef för Kanthal och ny medlem i koncernledningen för Alleima. Det har nu beslutats att han kommer att tillträda positionen den 27 februari 2023.

Robert Stål är född 1983 och har sedan 2012 haft olika ledande befattningar inom Alleima, tidigare Sandvik Materials Technology. Innan han blev vd på Dafo Vehicle Fire Protection AB, mars 2022, var han chef för affärsenheten EMEA inom Tube-divisionen på Alleima.

– Jag är mycket glad att Robert Stål valt att börja på Alleima i februari. Han är en erfaren ledare med en stark operativ och kommersiell bakgrund. Han har visat på goda resultat och exekveringsförmåga under sina tidigare uppdrag på Alleima och är ett utmärkt tillskott till koncernledningen, säger Göran Björkman, vd och koncernchef för Alleima.

– Det är en stor ära som jag nu börjar tjänsten som divisionschef på Kanthal. Kanthal har en stark marknadsposition och en tydlig tillväxtpotential i ett spännande område. Med våra produkter och lösningar kan vi på riktigt hjälpa företag att bli mer hållbara och energieffektiva. Vi har också produkter som kan på ett tydligt sätt förbättra människors liv. säger Robert Stål.