Nyheter

FlagshipTWO lämnar in ansökan om miljötillstånd för storskalig produktion av grönt elektrobränsle i Sundsvall

Liquid Wind ansöker idag om miljötillstånd för FlagshipTWO vid Mark- och miljödomstolen i Östersund för att i Sundsvall, Västernorrland, etablera sin andra storskaliga gröna elektrobränsleanläggning. 

När anläggningen är i drift beräknas den bidra till en årlig reduktion av 283 000* ton CO2-utsläpp. Ambitionen är att börja byggnationen redan 2024 och att anläggningen ska vara i drift i början av 2026.

FlagshipTWO byggs i samarbete med energibolaget Sundsvall Energi och lokaliseras på Korstaverkets område som ligger i närheten av hamnen Tunadal. På anläggningen kommer koldioxiden från Korstaverket att fångas in. Den biogena andelen av den infångade koldioxiden skall användas för att producera elektrobränsle för sjöfarten som ersättning för fossila bränslen**.

– Med förhoppning om en transparent och effektiv tillståndsprocess är det glädjande att nu ta etableringsplanerna för FlagshipTWO till nästa steg. Anläggningen kommer att bli en viktig del i den gröna omställningen både i Sundsvall, Västernorrland och Sverige, och även för sjöfartens globala omställning, säger Claes Fredriksson, grundare och vd för Liquid Wind. 

Fakta om FlagshipTWO i Sundsvall:

Nybygge elektrobränsleanläggning

Tidplan: Planerad byggstart 2024. Start på produktion 2026.

Planerad produktionskapacitet: 130 000 ton grönt elektrobränsle/år.

Beräknad koldioxidreduktion: 283 000 ton/år*

*Den planerade produktionen av det gröna elektrobrängslet e-metanol i Sundsvall beräknas bidra till en minskning av utsläppen av växthusgaser med ungefär 283 000 ton CO2 per år. Detta primärt genom att ersätta fossilt fartygsbränsle (ungefär 199 000 ton CO2) och genom permanent inlagring av fossil koldioxid (ungefär 84 000 ton CO2). Det är Sundsvall Energi (projekt Phoenix) som ansöker om tillstånd för permanent inlagring av den fossila koldioxiden (CCS).

** Biogen koldioxid fångas in från Korstaverket och grön vätgas produceras med hjälp av förnybar elenergi från nyetablerad eller tillkommande förnybar elproduktion (exempelvis vindkraft). Koldioxiden och vätgasen bildar sedan grönt elektrobränsle i en katalysator.

Illustration: Korstaverket, FlagshipTWO, Sundsvall. Sundsvall Energi och Liquid Wind.