Nyheter

Christoffer Linge blir svensk vice vd för energikonsulten Fimpec

Energikonsultbolaget Fimpec har utsett affärsjuristen Christoffer Linge till vice vd för den svenska verksamheten. Fimpec är specialiserade på projektledning och projektering av byggprojekt inom energi- och industrisektorn.

Företaget verkar också inom projektering och projektledning av infrastrukturprojekt och fastigheter. Särskilt möjligheten att använda BIM (Building Information Modeling).

– Jag gillar spontant Fimpecs idé med att leverera lösningar snarare än timmar. Det kommer att kräva en del juridiska anpassningar men i slutändan kommer det att ge effektivare och bättre fungerande projekt. Det ska bli spännande att vara med på den här resan i en tid när energifrågorna står i ett särskilt fokus. Sedan har ju Anders och jag redan tidigare ett väl fungerande samarbete. Ambitionen är också att växa både organiskt och genom förvärv. I samband med förvärven blir det ju många frågor av juridisk karaktär att ta tag i. Det ska bli roligt, säger Christoffer Linge, vvd Fimpec Sverige.

Christoffer Linge är utbildad affärsjurist och kommer närmast från Supply Chain Group i Västerås, som han under fyra år varit med om att bygga upp till en lokal affärsjuridisk konsultbyrå med kunder i såväl startup-sfären som internationella koncernbolag. Innan dess var han juridisk rådgivare vid tvistlösningar hos EU-kommissionen.

Christoffer ska fungera som vice vd och chefsjurist inom Fimpecs svenska verksamhet. Det kommer att innebära arbete med företagsförvärv, avtal, strategier och legal efterlevnad. Fimpecs strategi är att leverera team med olika kompetenser som löser uppgifter snarare än att leverera konsulter per timme varför detta ställer andra krav på juridiken.

– Christoffer kommer in som en Co-driver på Fimpecs resa i Sverige. Vi har haft ett gott samarbete redan tidigare då vi anlitade honom som affärsjurist. Det är ett viktigt steg för oss att få ombord en driven affärsjurist som kan styra upp den ibland snåriga juridiken inom vårt område men också som kan stå för ordning och reda bland oss ingenjörer, säger Anders Hallgren, vd för Fimpec AB.