Nyheter

Sydsvenska Handelskammaren: ”Elstödet för företag måste göras om!”

”Förslaget till elstöd för företag som Svenska kraftnät och Energimarknads­inspektionen har tagit fram är inte förenligt med EU-rätten.”

Det skriver advokat Björn Öberg och Per Tryding, Sydsvenska Handelskammaren i en debattartikel i Svenska Dagbladet:

”Det brådskar för regeringen Kristersson att få ut elstödet till företag i södra Sverige. Det är viktigt att de 56,6 miljarder kronor som ska återbetalas till elförbrukare snarast kan börja användas också i de företag som har betalat in en stor del av pengarna. Ansvariga myndigheter, Svenska kraftnät (SvK) och Energimarknads­inspektionen (EI), har efter många turer nu levererat ett förslag på hur detta ska genomföras. Förslaget är emellertid inte förenligt med EU-rätten, varför det snarast bör göras om.”

”Förslaget som SvK och EI har tagit fram bygger på att en del av pengarna som företag har betalat till SvK nu ska återbetalas till elkunderna, men att återbetalningen till företagen ska maximeras till 2 miljoner euro. Detta drabbar storförbrukare av el i södra Sverige som också är de som har betalat en stor del av pengarna som nu ska återbetalas. Problemet är således att det förslag som SvK och EI har tagit fram är direkt diskriminerande och inte uppfyller kravet på proportionalitet.”

Läs hela debattartikeln här:

www.svd.se