Nyheter

”Elnätet en möjliggörare för Uppsalas utveckling”

Fortsatta satsningar på nätförstärkningar och bra samverkan löser kapacitetsutmaningen i elnätet. Kapacitetsläget var ämnet för dagen när Vattenfall Eldistribution deltog i #Uppsalaeffektens senaste samverkanskonferens.

Uppsala, Sveriges fjärde största stad och en region som expanderar kraftigt, var den första regionen i landet som fick uppleva kapacitetsbrist i elnätet. Tillsammans med Vattenfall Eldistribution och andra aktörer har regionen arbetat för att gemensamt hitta lösningar som möjliggör tillväxt, bland annat genom samverkan ”Uppsalaeffekten”.

Landshövding Göran Enander hälsade alla välkomna till mötet den 2 februari som samlade ett hundratal deltagare från alla kommuner i länet, länsstyrelsen i Uppsala och Region Uppsala , lokalnätsbolag, företag och vissa branschföreningar under temat ”Räcker elnätets kapacitet till för Uppsala läns behov och utveckling”.

Vattenfall Eldistributions vd Annika Viklund medverkade i en paneldiskussion med Svenska kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe och Energimarknadsinspektionens generaldirektör Ulrika Hesslow om vad som gemensamt behöver göras för att minska effekten av kapacitetsbrist i elnätet och vad som gjorts.

I takt med att Uppsala växer och elektrifieringen ökar behövs också mycket mer el än idag – prognoser pekar på en kraftig ökning av effektbehovet i regionen.
Ett ökat elbehov innebär utmaningar, men elnätet är också ”den sanna möjliggöraren – för omställningen till ett mer hållbart samhälle, för elektrifieringen och för tillväxten i regionen, sa Annika Viklund.

– Vi har ett stort antal planerade och pågående regionnätsprojekt som ökar kapaciteten i regionen. När det gäller exploateringar i Uppsala så bygger vi ut lokalnätet i takt med kommunens utbyggnadsplaner hela tiden, sa Annika Viklund.

Johanna Carnö, samhällskontakt på Vattenfall Eldistribution, tog plats på scen för att tillsammans med Uppsala kommun och Upplands Energi berätta om utmaningar på lokal nivå.

– Det finns många osäkerheter framöver men det vi vet är att vi kommer behöva bygga ut och förstärka nätet ännu mer i och med elektrifieringen i samhället. En fortsatt stark samverkan och gott samarbete kommer bli ännu viktigare framöver. Att vi inser brådskan att faktiskt lösa de frågor snabbt som dyker upp längs vägen så att alla kunder som vill får sin el, sa Johanna Carnö.

– Det var ett bra seminarium där Vattenfalls omfattande insatser lyftes fram på många sätt från deltagarna, vilket var väldigt glädjande, sammanfattade Annika Viklund.

Läs mer här: 

#uppsalaeffekten – arbete med eleffekt i Uppsala län (regionuppsala.se)