Nyheter

Svensk industrigrupp förvärvar världsledande tillverkare av stora kolvar

Koncentra Group förvärvar Kolbenschmidt Large Bore Pistons av den tyska industrikoncernen Rheinmetall. Förvärvet har en global marknadsandel på 50 procent inom bland annat sjöfarten.

KS Large Bore Pistons tillverkar kolvar av märket Kolbenschmidt för motorer i fartyg, energianläggningar, entreprenadmaskiner och andra applikationer som kräver stora motorer med kolvar på diameter mellan 13 och 64 cm. Produkterna är godkända av alla tillverkare av medelvarviga motorer över hela världen och levereras bland annat till CAT, Wärtsilä och MAN.

KS Large Bore Pistons bidrar till en hållbar transportsektor och energiförsörjning genom att kolvarna är viktiga komponenter i motorer som är anpassade för hållbart producerade drivmedel som vätgas, syntetisk metanol och ammoniak. Ökar omsättningen med 50 procent KS Large Bore Pistons omsätter drygt 1 000 MSEK med en vinstmarginal på ca 12 – 15 procent.

Med förvärvet ökar Koncentra Group sin samlade omsättning till ca 3 000 MSEK.

– KS LBP är världsledande på att utveckla och tillverka en kritisk komponent i ett stort och komplext tekniskt system. Det är en nyckelkomponent med mycket stor marknadspotential”, säger Dan Broström, CEO i Koncentra Group. ”Rheinmetall har nu lyckats placera sin verksamhet för stora kolvar i goda händer. Koncentra Group känner marknaden för stora motorer mycket väl och vill investera på lång sikt, säger Marcus Gerlach, President Division Materials & Trade Rheinmetall AG.

Lokala försörjningskedjor KS Large Bore Pistons driver tre produktionsanläggningar nära leverantörer och kunder på de viktiga marknaderna i Europa, Nordamerika och Asien. Lokal produktion och lokala försörjningskedjor på respektive marknad skapar värden i form av hög leveranssäkerhet och minskat klimatavtryck.

Hållbar framdrift av fartyg KS Large Bore Pistons har länge utvecklat kolvar för moderna fartygsmotorer, så kallade DualFuel-motorer. Här kombineras dieseldrift med drivmedel som LNG, vätgas, metanol och ammoniak, vilket kan reducera CO2 -utsläppen med upp till 85 procent.

Det innovativa modulära KS-systemet gör det möjligt att montera kolvtoppar anpassade till olika bränslen på en och samma kolvmantel. Fartygsägare kan därmed snabbt och kostnadseffektivt anpassa sig till nya förutsättningar. Balanskraft i elnäten Kolvar är viktiga komponenter i anläggningar som stabiliserar spänningen i kraftnäten. Dessa säkrar en stabil elförsörjning när en ökande andel av energiproduktionen kommer från väderberoende sol och vind. Vätgas, producerad med förnybar vind- och solenergi, förväntas bli en viktig del av framtidens energimix.

Denna gröna vätgas kan lagras och användas för att stabilisera elnäten eller som förnybar elkraft och värme.