Nyheter

SaltX och SMA Mineral ingår partnerskap med Celsa Armeringsstål

Celsa Nordic är en av Nordens största producenter av armeringsstål. Celsa Nordic har sitt stål- och valsverk i Mo i Rana, Norge. Här produceras armeringsstål baserat på 100 procent återvunnet stålskrot. Samarbetsavtalet med SMA Mineral och SaltX Technology avser uppförandet av en elektrisk och klimatneutral tillverkning av bränd kalk i den Nordnorska orten Mo i Rana. Bränd kalk är en viktig insatsvara vid ståltillverkning. 

Celsa Nordic har en stark hållbarhetsprofil med ambitionen att använda vätgas i sin produktion redan 2025. Nu inleds en gemensam förstudie mellan parterna i syfte att utreda förutsättningarna för uppförandet av en ny elektrifierad kalkanläggning intill det befintliga stålverket. Utku Öner, Vd på Celsa Armeringsstål berättar:

– Vi har en god relation till SMA Mineral som i många år har levererat kalk till vår process i Mo i Rana. När vi fick konceptet för en elektrifierad och helt klimatneutral kalkproduktion presenterat för oss, blev det tydligt att det är rätt väg framåt för anläggningen i Mo i Rana och har en stor inverkan för reduktion av CO2 i vårt scope 3-utsläpp.”

SMA Mineral och SaltX gemensamma koncept för klimatneutral kalktillverkning har rönt stort intresse från flertalet aktörer inom industrin. Svante Fielding, Vd på SMA Mineral berättar:

– Det koncept vi utvecklat tillsammans med SaltX är unikt och vi har fått ett mycket positivt gensvar från våra kunder. Vi är mycket glada över det förtroende vi fått av Celsa Armeringsstål och ser fram emot att inom kort inleda den första fasen i samarbetet.

Elektrifiering av industrin är av största vikt för att klara de globala utsläppsmålen. Under det senaste året har intresset runt elektrifieringsteknik för industrin ökat markant vilket märks i de dialoger SaltX har med marknaden, Carl-Johan Linér, Vd på SaltX:

– Det finns en stark drivkraft och numera också en investeringsvilja från industrin att fasa ut fossila bränslen och ersätta dem med förnybar energi. Vår elektrifieringsteknik skapar förutsättningar för den gröna omställningen, det är med stolthet och tillförsikt vi ser en ny klimatneutral kalkindustri växa fram.”

Parterna strävar efter ett långsiktigt samarbete för att möjliggöra tillverkning av fossilfritt stål 2025.