Nyheter

Saab får beställning från FMV på support av luftvärn

Saab har fått en beställning från Försvarets materielverk (FMV) avseende fortsatt support av Försvarsmaktens luftvärnssystem. Ordervärdet är cirka 170 miljoner SEK och ordern bokades i fjärde kvartalet 2022.

Kontraktsperioden är 2023-2025 med optioner för ytterligare tre år. Arbetet kommer att utföras vid Saabs verksamheter i Halmstad, Växjö och Göteborg samt på plats hos kund.

– Genom vårt fortsatta stöd av Försvarsmaktens luftvärnssystem bidrar vi till att Sveriges luftvärnsförmåga bibehåller sin effektivitet, fungerar som den ska och att Försvarsmakten kan fortsätta hålla Sveriges luftrum säkert, säger Michael Olofsson, chef för Saabs affärsenhet Tactical Support Solutions.

I mer än 60 år har Saab stöttat Försvarsmakten med support av Sveriges luftvärnssystem. Idag omfattar supporten bland annat robotsystemen RBS 70 och RBS 90 samt de markbaserade radarsystemen Giraffe AMB och Giraffe 75. Saab hanterar även support för Robotsystem 97, ledningsenheten LvC, luftvärnssamband och programvara.