Nyheter

Minesto inleder samarbete med projektutvecklare för tidvattenenergi i Filipinerna

Minesto, utvecklare av  havsenergi, undertecknar idag ett samarbetsavtal (MoU) som beskriver mål, roller och ansvar för ett strategiskt samarbete med den erfarna filipinska tidvattenprojektutvecklaren Poseidon Renewable Energy Corporation.

Filippinerna är en av de största marknaderna för utbyggnad av tidvatten- och havsströmenergi och behovet av förnybar el ökar med både ekonomisk utveckling och nya ambitiösa mål för ökad andel förnybart i energimixen.

Vi tror att erfarenheten, det lokala engagemanget och entreprenörsandan hos Poseidon Renewable Energy Corporation gör dem till en perfekt partner tillMinesto och vår ambition att leda utbyggnaden av tidvattenenergi på en av världens största tidvattenenergimarknader i Sydostasien, kommenterar Dr Martin Edlund, VD för Minesto.

Salvador Tan, VD på Poseidon Renewable Energy Corporation:

– Havsenergi är i stort sett outnyttjat i Filippinerna på grund av teknikbrister, detta trots naturresursens uppenbara potential. Minesto och Poseidon kommer att ändra på detta och äntligen låsa upp löftesrik havenergi.

I slutet av 2022 förändrades lagstiftning för att underlätta och främja en övergångtill mer förnybar energi med större utrymme för utländska investeringar. Den uppdaterade lagstiftningen ger utrymme för högre utländskt ägande i energiprojekt. Minesto har tecknat ett  samarbetsavtal (MoU) med den filippinska tidvattenutvecklaren Poseidon Renewable Energy Corporation med avsikt att gemensamt etablera tidvattenenergi med Minestos teknik i Filippinerna.

Förutom omfattande marknadsledande erfarenhet av identifiering och utveckling av tidvatten-siter i Filippinerna är Poseidon Renewable Energy Corporation också väletablerade i geografiska områden med potential för utbyggnad.

Poseidon innehar befintliga sitetillstånd och är lokalt väletablerad inom områden av särskilt intresse för tidvattenenergiproduktion. Detta skapar en gemensam möjlighet att snabba på marknadsetablering  och minska projektrisker relaterade till tillståndsprövning.