Nyheter

IKEM: ”Ordförandeskapet i EU får inte hindra utredningen om tillståndsprocesser”

Nu har regeringens 100 första dagar passerat, men den aviserade utredningen om miljöbalken lyser ännu med sin frånvaro. IKEM varnar för att viktiga klimatinvesteringar riskerar utebli.

Vid regeringens tillträde tillkännagav de ett antal samarbetsprojekt som ska lösa Sveriges viktigaste samhällsproblem. Ett av projekten är en effektiv klimatomställning och regeringen har aviserat en översyn av miljöbalken med syftet att förbättra tillståndsprocesserna. Hittills har dock inget direktiv för utredningen lagts fram.

IKEM skriver i en debattartikel i Altinget att det finns förståelse för att Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd innebär omfattande insatser från departementet, men utredningen om en reviderad miljöbalk och tillståndsprocess får inte skjutas på framtiden. Snabbare och enklare miljöprövningsprocesser är helt avgörande om Sverige ska vara en ledande och hållbar industrination.

– Vi ser en oroväckande utveckling där industrins konkurrenskraft avtar. Företag väljer att etablera och utöka sin verksamhet i andra länder än i Sverige och vi riskerar förlora industriföretag som är ovärderliga för omställningen, sysselsättningen och välfärden. Nu måste regeringen agera, säger Jonas Hagelqvist, VD på IKEM.

Tidigare utredningar har konstaterat att bristerna idag är omfattande.

– På kort sikt kan några av förslagen från Miljöprövningsutredningen fungera som konstgjord andning, men för att säkra svensk konkurrenskraft för framtiden måste miljöbalken reformeras i grunden. Direktivet måste formas nu om Sverige ska nå klimatmålen till år 2045, säger Rebecca Wennerberg, miljöjurist på IKEM.

Foto: Benjamin Wiens