Nyheter

Klart: Det blir nya kärnkraftsreaktorer vid Ringhals

– Jag säger främst att det är mycket glädjande, det är mycket bra att man planerar för ny kärnkraft i Sverige. Vi måste bygga ut elproduktionen väldigt kraftigt, framför allt i södra Sverige, för att möta det elbehov vi har men också för klimatets skull. Vi behöver mer el för all verksamhet som ska ske och all elektrifiering vi ska göra, så det här är glädjande, säger Klimatminister Romina Pourmokthari till Aftonbladet.

Det är Vattenfall som har lämnat in en ansökan om att bygga nya kärnkraftsreaktorer vid Ringhals.

Enligt handlingar som Aftonbladet har fått ut ska den nya anläggningen vid Ringhals vara klar om nio år, Den totala effekten kommer att vara betydligt större än vad Ringhals 3 och 4 producerar i dag.

Den nya anläggningen går under namnet ”Nucelerate west”. Målsättningen är att den ska stå klar 2032.

Utifrån den ansökan som nu lämnats in till Svenska kraftnät går det inte att utläsa vilken sorts reaktortyp eller anläggning det handlar om.