Nyheter

Ett rekordår: SUNOTEC bygger solcellsparker med en effekt på 2,3 gigawatt

Förra året levererade SUNOTEC solcellsprojekt med en effekt på cirka 2,3 gigawatts topp (GWp). Som jämförelse byggde hela Frankrike solcellsanläggningar som levererade 2,7 GWp under samma tolvmånadersperiod.

2022 visade sig vara det mest framgångsrika året i företagets historia, då marknadsledaren inom byggandet av markmonterade solcellsanläggningar kopplade mer än 70 nya solcellsparker till nätet i Europa.

– 2022 har visat oss i vilken utsträckning krig, klimatkris och osäkerhet i energiförsörjningen påverkar det moderna samhället, säger SUNOTEC:s vd Bernhard Suchland.

– Samtidigt har det blivit tydligt vilken positiv skillnad solenergiindustrin kan göra, säger Kaloyan Velichkov, grundare och VD för SUNOTEC håller med:

– Vi på SUNOTEC är stolta över vår fasta personalstyrka, som nu omfattar mer än 1 000 anställda, såväl som vår egen flotta på mer än 400 specialiserade maskiner och fordon som gör det möjligt för oss och vårt företag att tillverka ett så stort bidrag.

Han pekar ut som ett exempel det största solkraftverket i Bulgarien, som SUNOTEC bygger i utkanten av Verilabergen, cirka en timme söder om huvudstaden Sofia på väg. Bara detta solcellsprojekt kommer att öka Bulgariens solenergiproduktion med 12 procent. Verila-anläggningen består av 220 230 solcellsmoduler som kommer att leverera en toppeffekt på 124 megawatt. Planerat slutdatum är någon gång under våren 2023.

BYGGA SOLPARKER ÄVEN I SVÅR TERRÄNG

– Med den totala kapaciteten som industrin installerade förra året har världen tagit ytterligare ett stort steg mot grön energisäkerhet, säger SUNOTEC:s VD Bernhard Suchland. Ändå kan detta bara vara en början. Federal Network Agency hävdade nyligen att vi enbart för Tyskland måste sätta ytterligare 1,5 gigawatt solenergi online varje månad om vi vill nå den nationella regeringens mål på 215 gigawatt till 2030. Vi kan bara uppnå detta om vi ökar massivt utrullning i alla typer av installationer.

En sådan enorm tillväxt på relativt kort tid är bara möjlig om mark för solenergianläggningar används så effektivt som möjligt, förklarar grundare och vd Kaloyan Velichkov. När det gäller solparker sträcker sig detta från före detta jordbruksfält, där inhemska vilda växter sås mellan och under modulerna för mer biologisk mångfald, till användningen av mark som utgör naturliga hinder för jordbruket:

– I Verila solar park i Bulgarien, till exempel måste vi klara av kuperad terräng som ibland är så brant som 18 grader.

– SUNOTEC:s förmåga att registrera ännu större tillväxt i antalet installerade gigawatt 2023 beror på faktorer som leveranskedjor och godkännandeförfaranden, säger VD Bernhard Suchland:

– Men vi är mycket positiva till våra framtidsutsikter och dessutom mycket motiverade efter förra årets resultat .

De första solcellsparkerna som ska färdigställas 2023 inkluderar Doellen, Tyskland (91 MWp), Bubney, Storbritannien (40,4 MWp), Groot Roodehaan, Nederländerna (33,3 MWp). Många andra är under uppbyggnad.

OM SUNOTEC

SUNOTEC är Europas marknadsledare inom konstruktion av markmonterade solcellsanläggningar. Företaget är baserat i Sofia (Bulgarien) och München (Tyskland) och sysselsätter för närvarande mer än 1 000 personer. Med mer än 400 solkraftverk som nu har byggts och anslutits till nätet (total effekt på 6,3 GWp), har SUNOTEC gjort ett betydande bidrag till en hållbar och grön energimix i Europa, Afrika och Mellanöstern.

Foto: Martin Bolle