Nyheter

Enduces duschgolvbrunn sätter en ny standard för branschen

Enduces innovativa golvbrunn, som återvinner värdefull energi som annars rinner ut i avloppet och som testats 6 000 gånger i kommersiell miljö och boendemiljö, har utvecklats i nära samarbete med etablerade aktörer inom VVS och prefab. Under 2023 planeras serietillverkning.

– Vi ger oss på den enskilt största energiboven i hushåll, säger Henrik Hagman, grundare med bakgrund som civilingenjör, teknisk doktor i energiteknik och teknisk specialist inom processindustrin.

Efter uppvärmningen av fastigheter står tappvarmvatten, det vill säga det varmvatten vi får ur kranen, för den största delen av vår energiförbrukning. För nybyggda hus rör det sig om mellan 35–45%, och det är när vi duschar som förbrukningen är som allra störst. Att minska energiåtgången vid duschandet är därför en viktig del i omställningen mot hållbara bostäder och energisystem.

– Värdefull energi spolas i de flesta fall rakt ut i avloppet. Så kan vi inte ha det. Branschen behöver en ny standard. Om vår lösning planeras in redan i projekteringsskedet så ger det stor effekt på energikalkyler och driftbudgetar, säger Henrik Hagman.

Utöver den positiva miljö- och klimatmässiga aspekten, är tekniken lönsam för såväl fastighetsägare och boende som energiproducenter och nätägare. Tekniken sparar nämligen inte bara energi, den jämnar också ut bostäders effektbehov vilket ger sänkta kostnader för både fastighetsägare och energiproducenter.

Energin recirkuleras, inte vattnet

Själva principen för energiåtervinning ur duschvattnet är inte ny, men Enduce har med innovativ och patenterad teknik gjort det möjligt att använda effektiva, industriella värmeväxlare vilket ger en revolutionerande effektivitet. Här är Enduces lösning idag världsledande, i en klass för sig. Noggrann hänsyn har tagits till branschregler och säkerhetsaspekter under hela utvecklingsresan. Utformningen av produkten har även kvalitetssäkrats genom nära samverkan med branschaktörer, bland annat etablerade aktörer inom VVS och prefab.

Utöver den stora energibesparingen påminner Enduces lösning om en helt vanlig golvbrunn. Den passar i de flesta badrum, är enkel att installera och lätt att rengöra. Tekniken saknar helt rörliga delar, eldrivna komponenter, utbytesdelar och andra komplexa lösningar i värmeåtervinningssystemet, vilket gör tekniken hygienisk, användarvänlig, kostnadseffektiv och hållbar.

Utgående använt duschvatten värmer inkommande kallvatten vilket gör att endast en fjärdedel tappvarmvatten behöver tillföras till duschblandaren. Så i stället för att blanda kallt vatten med varmvatten för att få rätt temperatur, så blandas förvärmt kallvatten med en betydligt mindre del varmvatten.

– Du duschar fortfarande i helt rent vatten, som vanligt, då det enbart är energin som recirkuleras. Resursbesparingen ligger i huvudsak i energin och inte i vattnet. Vattenförbrukningen utgör endast en mycket liten del av resursbehovet vid duschning, säger Gustav Svenson, medgrundare och konstruktör, med bakgrund som produktutvecklare med magisterexamen inom maskinteknik.

Om alla svenskar skulle duscha med Enduces golvbrunn i sina bostäder, så hade värmeförbrukningen reducerats med ca 5 TWh per år. Som jämförelse låg värmeförbrukningen i svenska bostäder på totalt 61 TWh år 2021.

– Besparingspotentialen från vår produkt är betydande. Vi vill att lösningen ska vara tillgänglig för så många som möjligt eftersom vi då skapar maximal miljö- och klimatnytta, säger Henrik Hagman.

Snart på marknaden

Enduce tilldelades 2022 tre miljoner kronor från Energimyndigheten i syfte att verifiera den senaste versionen av golvbrunnen i samarbete med etablerade branschaktörer. Totalt installeras under vintern ett 20-tal enheter i olika miljöer, bland annat småhus, lägenhetshus, korridorsboenden och hotell. Tekniken har redan testats över 6 000 gånger i kommersiell miljö och boendemiljö så verifieringsprojektet är det sista steget innan serietillverkning tar vid under andra halvan av 2023.

– Mitt i en global energikris så funderar nästan alla på hur vi själva kan göra mer energieffektiva val, både för klimatet och plånboken. Med vår golvbrunn så kommer man åt ett stort energislöseri som de flesta inte ens tänker på, och det utan att kompromissa på komfort, hygien eller prestanda. Marknaden och världen behöver vår lösning, och nu ser vi fram emot att lansera den, säger Thomas Holmberg, VD.

Webinarium

Är du nyfiken på att få veta mer? Anmäl dig till webinarium den 7/2, 9/2 och 28/2. Då berättar vi under 20 minuter mer om lösningen och möjligheterna till testning. Prenumerera också på vårt nyhetsbrev – då får du senaste nytt från Enduce direkt i inkorgen. Länk för anmälan till webinarium och nyhetsbrev hittar du på enduce.se.