Nyheter

Alelion och Exide Technologies utforskar potentialen för långsiktigt samarbete

Alelion Energy Systems och Exide Technologies har inlett diskussioner kring ett möjligt affärssamarbete med fokus på tillverkning och försäljning av högspända litiumjonbatterisystem.

Målet för ett potentiellt långsiktigt partnerskap är att med utgångspunkt i de båda bolagens respektive kärnkompetenser gemensamt utveckla innovativa system och lösningar baserade på högspända batterisystem med litiumjonteknik.

– Ett framtida samarbete mellan våra bolag skulle grunda sig på Exides starka marknadsposition och Alelions ledande tekniska expertis. Vi är glada att kunna starta dialogen med en stor aktör som Exide. Exides starka marknadsposition skulle kunna bidra till att kraftigt accelerera Alelions försäljningstillväxt, säger Åsa Nordström, vd, Alelion Energy Systems AB.

Det primära målet för ett eventuellt samarbete är segmenten materialhantering och självkörande truckar (AGV:er) inom regionerna EMEA (Europe, Middle East, Asia) samt APAC (Asia Pacific) där Exide Technologies idag har en stark ställning. Exide Technologies är ett ledande företag inom energilösningar för materialhanteringssegmentet vars utbud omfattar allt från LAB (bly-syrabatterier) och LIB (litiumjonbatterier) till laddare och (smarta) fleet management-system. Produktportföljen omfattar bly-syrabatterier såväl som lågspända litiumjonbatterier och litiumjonbatterilösningar. Bolaget har en stark marknadsposition inom regionerna EMEA (Europe Middle East) och APAC (Asia Pacific) med en försäljningsorganisation som hjälper kunderna att identifiera och utveckla den mest optimala lösningen för varje kundapplikation.

– Exide Technologies identifierade och definierade litiumjonbaserade system och energy management-lösningar som en central del av sin strategi för flera år sedan. Denna marknad kommer tveklöst att bli allt mer betydelsefull under de kommande åren. Vi har redan utökat vår närvaro inom segmentet genom strategiska uppköp. Självklart kommer vi fortsätta att identifiera strategiska partnerskap, samarbeten, synergier och tillväxtpotential. Jag gläds åt att vi har inlett samtal med Alelion och vi kommer nu att intensifiera utbytet av ideér, säger Stefan Stübing vd & President Exide Technologies.  

Alelion har nära 20 års erfarenhet av litiumjontekniken och har en stark ställning inom högspända litiumjonbatterisystem, speciellt inom off-highway-fordon.

Gemensam satsning:

Ett samarbete mellan de båda bolagen har en stor ömsesidig potential och kan för båda bolagen bidra till såväl tillväxt som breddad marknadspenetration. Exide skulle som global aktör få omedelbar tillgång till teknisk innovation inom litiumjonbatteritekniken samtidigt som Alelion skulle öka sin marknadstäckning.

De båda bolagen kommer nu att fördjupa sin dialog och inleda en mer detaljerad utvärdering där ambitionen är att kunna fatta ett slutgiltigt beslut under det andra halvåret 2023.