Nyheter

Project Air får 97 miljoner euro enligt avtalet med EUs innovationsfond

Representanter från Perstorp, Uniper och CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency) träffades igår för att officiellt underteckna avtalet som ger projektet stöd från EUs innovationsfond. Enligt avtalet kommer Project Air att få 97 miljoner euro i stöd för att möjliggöra sin banbrytande teknik, som är en viktig förutsättning för att den europeiska kemiindustrin ska kunna bli koldioxidneutral.

Project Air är en kombination av en process för avskiljning och användning av koldioxid (CCU) och för omvandling av koldioxid, restströmmar, förnybart väte och biometan, som ska användas för den första storskaliga produktionen av hållbar metanol i sitt slag. Projektet förväntas leda till en relativ minskning med 123 % av växthusgasutsläppen i jämförelse med konventionell metanolsyntes. Det kommer att få långtgående effekter i många industriella värdekedjor och kommer att bidra till att göra Europa mindre beroende av importerade fossila bränslen.

– Det är en ära för CINEA att välkomna Project Air till innovationsfondens projektfamilj, en portfölj som för närvarande omfattar 52 projekt som genomförs i 16 länder. CINEA har en lång erfarenhet av att finansiera infrastruktur- och innovationsprojekt till stöd för målet om koldioxidneutralitet i European Green Deal. Jag är övertygad om att projekt som Project Air kommer att bidra avsevärt till vårt mål att minska utsläppen av växthusgaser och minska EU:s beroende av importerade fossila bränslen. Jag ser fram emot genomförandet av detta projekt som gör det möjligt för EU:s kemiindustri att bli koldioxidneutral, säger Paloma Aba Garrote, tillförordnad direktör vid CINEA.

– I dag är en viktig milstolpe, inte bara för Project Air utan även för kemiindustrin, eftersom vi nu visar att det är möjligt att bryta vår industris beroende av fossila råvaror. Vi hoppas att fler kommer att följa vårt exempel med liknande teknik, vilket möjliggör cirkulära produktionsprocesser som utnyttjar restflöden och insamlad koldioxid, kommenterade Jan Secher, VD för Perstorp Group. Vi är glada och tacksamma över att EU och Innovationsfonden med detta stöd visar vikten av kemiindustrins hållbara transformation som kommer att möjliggöra för tusentals slutprodukter och värdekedjor att bli mer hållbara.

– Europa upplever en energibrist utan motstycke, där fokus nästan dagligen ligger på att säkra energiförsörjningen. Insikten att det är hur vi tillsammans hanterar klimatutmaningen kommer att vara avgörande. Vi måste ersätta fossila resurser med hållbara alternativ för att uppnå klimatneutralitet, och ur det perspektivet är Project Air en game-changer för omställningen av kemiindustrin. Jag är mycket stolt över att Uniper är en del av projektet, och jag är mycket tacksam för att EU-kommissionen och CINEA har ser potentialen i Project Air, säger David Bryson, Chief Operating Officer Uniper.

Foto: CINEA

På bilden: Representanter från Perstorp, Uniper och CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency) träffades den 19 januari för att officiellt underteckna avtalet som ger projektet stöd från EUs innovationsfond.